Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig på Fastighets.

Ny checklista mot sexuella trakasserier

Fastighetsbranschens Utvecklings- och Arbetsmiljökommitté (FUA) lanserar under veckan en checklista inriktad på att förebygga sexuella trakasserier, en fråga som var högaktuell i den senaste avtalsrörelsen.

Publicerad:

Europeiska arbetsmiljöbyrån har utsett vecka 43 till den europeiska arbetsmiljöveckan. Arbetsmiljöverket gör under veckan riktade insatser mot riskbranscher och många andra insatser görs för att belysa vikten av att arbeta förebyggande med arbetsmiljö.

Parterna har ett stort ansvar i det förebyggande arbetet då dessa står för ett branschkunnande som myndigheter saknar. FUA består av företrädare från Almega Fastighetsarbetsgivarna, Fastigo och Fastighetsanställdas Förbund. Nu lanseras en gemensam checklista för att stävja sexuella trakasserier.

– Precis som med andra allvarliga arbetsmiljörisker behöver arbetsplatser hålla det förebyggande arbetet levande även kring sexuella trakasserier. Det funkar inte med ett engångsjippo utan riskerna behöver granskas med jämna mellanrum och åtgärderna ses över. För att komma igång på ett enkelt sätt har vi parter tillsammans tagit fram en checklista, säger Maria Morberg, arbetsmiljöexpert på Almega.

– Vi är nöjda med att ha tagit ett steg i rätt riktning i ett angeläget ämne. Frågan har negligerats under alltför lång tid och därför är det extra positivt att vi som parter kan underlätta för arbetsgivare och arbetstagare att arbeta med problematiken systematiskt, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig på Fastighetsanställdas Förbund.

– I checklistan belyser vi risker för sexuella trakasserier såväl inom företaget som från tredje person samt ger vägledning hur en arbetsgivare ska hantera situationen om en incident sker, avslutar Charlotta Stensson, förhandlingschef på Fastigo.

 

 

Uppdaterad: