Kunskapsportalen Allt om städ uppdaterad

"Allt om städ" har blivit enklare att använda och uppdaterats med en ny checklista om städning och innehåll om upphandling. Arbetet med uppdateringen har gjorts partsgemensamt mellan Almega Serviceföretagen, Kommunal och Fastighetsanställdas Förbund.
– Material som tas fram partsgemensamt har mycket större tyngd på arbetsplatserna än material som vi tar fram enskilt, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig på Fastighetsanställdas Förbund.

Publicerad:

Kunskapsportalen Allt om städ har tagits fram i samarbete med Prevent och bygger på ett tidigare projekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet. Sidan är tänkt som en portal för alla som kan påverka arbetsmiljön för städare.

– Det är vår förhoppning att den reviderade sidan kan bidra till att arbetsmiljön förbättras för städarna, säger Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Tidigare har såväl filmerna om bra arbetsteknik som checklistan för städning varit välbesökta och parterna är överens om att den reviderade websidan ytterligare kan stimulera det lokala arbetsmiljöarbetet.

– Det finns mycket att göra gällande arbetsmiljön för städare, checklistan kan vara en komponent för detta, avslutar Fredrik Johansson, ombudsman på Kommunal.

Uppdaterad: