Avgående ordförande Magnus Pettersson öppnade kongressen på Arlanda.

Kongressens första dag

Fastighets har nya stadgar och en ny förbundsledning. Det är det viktigaste som hänt under kongressens första dag.

Stadgekommitténs förslag röstades igenom. Det innebär att Fastighets medlemmar nu ska delas in branschvis, istället för i geografiska avdelningar. Det betyder också att arbetsplatsernas klubbar kommer att ges mer demokratiskt inflytande i Fastighets.

119 geografiska avdelningar försvinner och ersätts av branschavdelningar. Klubbarna föreslår vilka personer som ska driva de nya avdelningarna.

Branscherna fastighet, städ, Samhall och specialservice kommer inledningsvis att bilda branschavdelningar runt om i landet. På sikt kan täckytan bli mindre. Folkets husanställda kan också komma att bilda en egen rikstäckande avdelning.

De nio avdelningsforumen försvinner och ersätts av fem representantskap. Branschavdelningarna bestämmer vilka som ska sitta där. En av uppgifterna blir att föreslå sina representanter till förbundsstyrelsen.

En närmare och mer detaljerad beskrivning av de nya stadgarna och vad det innebär för dig som medlem kommer att publiceras senare.

Fastighets valde också en ny förbundsledning. Lennart Mauritzon är ordförande, Inger Lundholm är andra ordförande och Joakim Oscarsson är tredje ordförande. 

Uppdaterad: