Ewa Edström och Nicklas Nilsson från förbundskontoret.

Förtroendevalda utbildas i nya LAS

För drygt två veckor sedan började den nya lagen om anställningsskydd att gälla. Under måndagen hölls den första utbildningen för förtroendevalda. Nicklas Nilsson och Ewa Edström från förbundskontoret berättar att syftet är att stärka förbundet i lokala förhandlingar, nu när uppsägningar och tvister kommer att se annorlunda ut.
– Vi har en ny verklighet att förhålla oss till. Det är viktigt att vi alla förstår hur den nya lagen påverkar våra medlemmar, säger de.

Publicerad:

På Barnhusgatan fick närmare fyrtio förtroendevalda en introduktion i hur processen har gått till. Från att LO år 2017 begärde förhandlingar om det så kallade Saltsjöbadsavtalet, till januariavtalet, till Toijerutredningen, till huvudavtalet och fram till idag.

Fastighets var tidigt ute och markerade sitt motstånd mot förändringarna, som skulle försämra anställningstryggheten.
– Fastighets och flera andra LO-förbund gjorde allt som var möjligt för att förhindra inskränkningarna i LAS, säger Nilsson.

I december 2020 meddelade Kommunal, IF Metall och PTK att de slutit en överenskommelse, ofta kallat Huvudavtalet, med Svenskt Näringsliv. Det kan liknas vid ett nytt Saltsjöbadsavtal, vilket blev grunden till den nya lagen om anställningsskydd.

I huvudsak handlar förändringarna om att anställningstryggheten delvis har gått tillbaka till förmån för omställningsmöjligheter, så som studielån och möjlighet att studera mitt i karriären under 44 veckor.
– Man kan kortfattat säga att arbetsgivaren får enklare att säga upp, och arbetstagaren får enklare att söka sig vidare, säger Edström.

Fastighets har i skrivande stund inte beslutat att gå in i det nya huvudavtalet och kan därför inte ta del av omställningsstödet, men lyder under svensk lagstiftning och därmed försämringarna i anställningsskyddet. Bland annat har turordningsreglerna ändrats och det går nu att undanta fler, man får inte längre jobbar kvar vid en tvist, saklig grund vid uppsägning har blivit sakliga skäl.
– Vi har en ny verklighet att förhålla oss till. Det är viktigt att vi alla förstår hur den nya lagen påverkar våra medlemmar. Därför diskuterar vi också för och nackdelar med att gå med i Huvudavtalet. Just nu avstår vi fördelarna men lever med försämringarna, avslutar de.

Uppdaterad: