Lennart Mauritzon, Fastighets ordförande.

Fastighets välkomnar strategi mot arbetslivskriminalitet

Effektivare tillsyn och kontroll. Mer kännbara sanktioner. Bättre samarbete mellan myndigheter, kommuner och arbetsmarknadens parter. Det är några av huvudpunkterna i den nationella strategi mot arbetslivskriminalitet som regeringen presenterade idag. Strategin innehåller 45 åtgärder som är tidsatta.
– I nästan två decennier har facket berättat om vad som händer på Sveriges svarta arbetsmarknad. Nu äntligen blir vi lyssnade på. Det här är ett stort och välkommet steg framåt, säger Lennart Mauritzon, Fastighets ordförande.

Publicerad:

Strategin ska motverka kriminalitet inom framför allt städ-, transport-, bygg-, restaurang- och vård och omsorgsbranschen. För Fastighets del är följande förslag särskilt glädjande:

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandring
De nuvarande reglerna säger att en arbetskraftsinvandrare måste tjäna minst 13 000 kr för att få arbetstillstånd. Det är långt under lägstalöner i Sverige och går inte att överleva på. Fastighets har krävt att summan ska justeras till 24 000 kr. I en nyligen beslutad remiss har kravet höjts till att motsvara minst den nivå som framgår av kollektivavtalet.

Krav på kollektivavtal vid RUT och ROT
Varje år subventionerar staten arbetsuppgifter inom till exempel städ och bygg med cirka 15 miljarder genom rut- och rotavdrag. Vi ser det som en självklarhet att stödet bara får gå till företag med kollektivavtal. 

Huvudentreprenörsansvar
Många kriminella använder ett vitt företag för att vinna upphandlingar, men formar sedan en kedja av fejkade underleverantörer, så att fusket och utnyttjandet inte ska gå att spåra och ansvaret därmed faller mellan stolarna, eller på den enskilde. Med ett strikt huvudentreprenörsansvar skulle det inte spela någon roll, då blir den som betalar för arbetet ansvarig oavsett antalet led.

Behovsprövning vid arbetskraftsinvandring
I flera branscher, inklusive städ-, restaurang-, och omsorg, finns inget behov av att anlita arbetstagare från andra länder. Det finns redan gott om arbetskraft i Sverige som kan utföra jobben. Arbetstillstånd ska bara utfärdas om det saknas personal inom landet.

Införandet av en myndighetsgemensam tipstelefon
Idag är det svårt för fack och seriösa arbetsgivare att uppmärksamma myndigheter på arbetslivskriminalitet. Sekretessregler gör att myndigheter inte får sprida information mellan varandra, och att uppgifterna fastnar.

Stödfunktion vid upphandlingar så att arbetsrättsliga krav ställs
Alla myndigheter, kommuner och regioner som upphandlar tjänster måste få kompetens i hur arbetsrättsliga krav ställs. Till exempel under vilka förutsättningar det är möjligt att utföra vissa tjänster, vad som är en realistisk prisbild och hur en seriös arbetsgivare räknar.

– De här åtgärderna kommer inte att få effekt här och nu. Men det är ett stort och välkommet steg framåt. I nästan två decennier har facket berättat om vad som händer på Sveriges svarta arbetsmarknad. Nu äntligen blir vi lyssnade på. Det här är ett stort och välkommet steg framåt, säger Lennart Mauritzon, Fastighets ordförande.

 

Du kan läsa mer om den nationella strategin här.

Uppdaterad: