Fastighets står bakom Kommunal i konflikten med Svenska kyrkan

Uttalande från Fastighets förbundsstyrelse.

Arbetstagare i Svenska kyrkan gör ett viktigt arbete, inte minst när människor drabbas av sorg, trauman eller kris. Därför är det anmärkningsvärt att Svenska kyrkan vill göra kraftiga försämringar i medlemmarnas arbetsvillkor och lönevillkor, något som Kommunal självklart inte kan acceptera. Konkret betyder detta att Svenska kyrkan inte kommer betala ut löner enligt märket.

Svenska kyrkan är ensamt ansvariga för den uppkomna situationen. Svenska kyrkan sa upp avtalet de hade med Kommunal och tackade sedan nej till medlarnas bud. Kommunal sa ja till medlarnas bud och har i hela denna konflikt varit pragmatiska och lösningsorienterade. De kräver samma rättigheter som alla andra redan har på svensk arbetsmarknad. 

Fastighets står bakom Kommunal i konflikten med Svenska kyrkan.

Uppdaterad: