Fastighets avtalsombudsman Ewa Edström.

Fastighets anordnade konferens mot svartstäd

Förra veckan bjöd Fastighets tillsammans med Almega in till en konferens i Göteborg. Ämnet var arbetslivskriminaliteten och svartarbetet inom städbranschen. Medverkade gjorde Ekobrottsmyndigheten, Gränspolisen och Fastighets centrala ombudsman Ewa Edström.
– Ska vi få bukt med det här enorma problemet måste vi hjälpas åt. Konferensen visade att det sker en rörelse på flera nivåer nu, säger Edström.

Publicerad:

Syftet med konferensen var dels att få en gemensam bild av nuläget, indikationer på omfattningen och vad vi ser som lösningarna på problemet. Dels var syftet att flera aktörer skulle få prata ihop sig om kontaktvägar, vem som gör vad vid vilket tillfälle och hur samarbetet ska bli bättre.

– Ytterst få vill att människor ska utnyttjas. Däremot kan många ärenden falla mellan stolarna om vi inte är överens om hur vi ska hantera det, säger Edström.

Många kriminella företagare använder sig av flera lager av bolag för att dölja spåren av sin verksamhet.

– De upphandlar genom ett företag som låter fint och har ett positivt laddat namn, men sedan upphandlas tjänsterna i fem, sex, sju olika steg, där den som gör jobbet längst ned i kedjan utsätts för omänsklig behandling, säger Edström.

Ett problem i kampen mot arbetslivskriminalitet har varit att facken, seriösa arbetsgivare och polisen inte har haft möjlighet att samordna sig. Den ena har upptäckt något men inte kunnat informera i tid.

– Ska vi få bukt med det här enorma problemet måste vi hjälpas åt. Konferensen visade att det sker en rörelse på flera nivåer nu, avslutar Edström.

Almega, Gränspolisen och Ekobrottsmyndigheten konstaterade tillsammans med Fastighets att upplägget blev så lyckat att konferensen ska upprepas nästa år.

Uppdaterad: