Lennart Mauritzon, ordförande, Fastighets

Fotograf: Anders G Warne

6F kommenterar beslut på LOs representantskap om avtalsrörelsen

LOs representantskap har idag beslutat om delar av samordningskraven för kommande avtalsrörelse. Denna del av kraven handlar om vilken lönemodell som LO ska driva. Förbunden inom 6F står bakom själva modellen, det vill säga hur utfallet av förhandlingarna ska fördelas. Men huruvida förbunden säger ja eller nej till helheten i LO-samordningen återstår att se.

Publicerad:

- Vi har idag sagt ja till en modell men vi kan inte här och nu förbinda oss till att säga ja till en LO-samordning utan att veta förutsättningarna fullt ut. I den nu beslutade lönemodellen går det inte att utläsa vilka våra specifika krav är när det gäller löneökningar. Vi kommer inte att kunna fatta beslut om helheten förrän det finns ett förslag på lönekraven, säger förbundsordförandena i 6F-förbunden i ett gemensamt uttalande.

- Kommande avtalsrörelse kommer att bedrivas i en dramatisk tid. Inflationen når nivåer som ingen kunnat föreställa sig. Riksbanken höjer räntorna. Energi-
drivmedels- och matpriserna når rekordnivåer. Vi går med andra ord mot väldigt utmanande tider där våra medlemmar kommer att få det extremt svårt att klara sin privata ekonomi. Att i detta läge i blindo säga ja till en samordning är inte möjligt, säger förbundsordförandena.

- Vi lanserade under förra veckan en lönemodell som vi kallade för ett rättviseavtal. Tanken var att denna modell skulle öka rättvisan i samhället och göra det möjligt att närma oss LO:s långsiktiga mål. Tyvärr kunde vi inte enas om detta, vilket är beklagligt. Nu är vi där vi är och vi har tillsammans enats om en modell för löneökningar, fortsätter förbundsordförandena.

Vad händer nu då?

- Nu vidtar en process inom LO för att komma fram till vilka specifika lönekrav som ska drivas. Vi kommer därefter att ta en diskussion i våra förbunds beslutande organ för att diskutera vad detta innebär för oss och vi ska ställa oss till helheten, säger förbundsordförandena.

Förbundsordförandena inom 6F är:

Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads,
Gabriella Lavecchia, förbundsordförande, Seko, Service- och kommunikationsfacket,
Mikael Johansson, förbundsordförande, Målarna,
Lennart Mauritzon, förbundsordförande, Fastighets,
Urban Pettersson, förbundsordförande, Elektrikerna.

Uppdaterad: