Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig Fastighets, Veronica Boström, regionalt skyddsombud Fastighets Tvärs.

Undersökning visar: Stora brister i arbetsmiljön för Fastighets medlemmar

Fastighets fortsätter sitt engagemang under den europeiska arbetsmiljöveckan. Skyddsombudens dag firas under dagen och mycket annat händer för att uppmärksamma arbetsmiljöfrågor och skyddsombuden. En undersökning visar också att det finns stora brister i arbetsmiljön hos Fastighets medlemmar.

Publicerad:

Fastighets har arrangerat temadagar gällande belastningsskador och ergonomi där hundratals skyddsombud deltagit. Förbundet har även skickat ut en enkät där skyddsombud svarat på frågor gällande arbetsmiljön på just deras arbetsplats. Nästan 100 har svarat på en enkät.

– Nu ska vi analysera svaren tillsammans med våra arbetsmiljösamordnare, men vi ser redan direkt att det förekommer stora brister, säger förbundets arbetsmiljöansvarige Torbjörn Jonsson.

Tidningen Fastighetsfolket har rapporterat om arbetsvillkoren under trappstädning, som hårdnar i takt med att priserna pressas nedåt. Färre ska göra mer för mindre pengar.

– Städarna ska helst göra så mycket som möjligt på så liten tid som möjligt. Våra medlemmar springer ihjäl sig. De har inte bara trapphus utan det är tvättstugor och allt möjligt. Men man bara kör och kör, säger skyddsombudet Veronica Boström till Fastighetsfolket.

Undersökningen som Fastighets gjort pekar på systematiska problem, menar Torbjörn Jonsson.

– Det gäller framför allt företagens introduktion och utbildning i arbetsmiljöfrågor, samt uppföljning av arbetsmiljöfrämjande åtgärder. Man säger en sak, men gör en helt annan. På sikt måste det här förändras, all samverkan bygger på att båda parter gör sin del. Om inte måste vi finna andra vägar, avslutar han.

Läs mer om hur Fastighets jobbar med arbetsmiljö här.

Uppdaterad: