Motion om LAS bifölls av LO-styrelsen

LO-styrelsen har nu tagit ställning till de motioner som är inskickade till LO-kongressen. Den mest uppmärksammade motionen handlar om ”Trygghet och omställning”, de så kallade LAS-förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Fastighets, tillsammans med Seko, Byggnads, Kommunal och Elektrikerna, krävde i en motion bland annat att begreppet ”saklig grund” i LAS inte ska vara förhandlingsbart. LO-styrelsen har nu beslutat att bifalla denna motion.

Fastighets förbundsordförande, Magnus Pettersson, välkomnar beslutet.

– Begreppet ”saklig grund” kan låta tekniskt, men kokar ned till en enkel fråga: Ska arbetsgivare kunna sparka en anställd utan att förklara varför? Vi tycker inte det. Därför är det mycket glädjande att LO-styrelsen antagit vår motion, som säkrar att skyddet mot osakliga uppsägningar inte förhandlas bort, säger Magnus Pettersson.

I januariavtalet finns en punkt om att lagen om anställningsskydd, LAS, ska ändras. Det ska bli fler och tydligare undantag från turordningsreglerna och billigare att säga upp personal. 

Regeringen tillsatte förra våren en utredning som ska vara klar 31 maj i år. Under samma tidsperiod har parterna LO, Svenskt Näringsliv och PTK, möjlighet att nå en överenskommelse.

Lyckas de inte genomförs regeringens förslag, enligt överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

– Att LAS-utredningen tillsattes från första början är ett stort mysterium, som bara Centerpartiet vet svaret på. Ingen part på arbetsmarknaden tycker att LAS är ett stort problem. Tvärtom har den bidragit med stabilitet och förutsägbarhet. Det är en ideologisk käpphäst från högerpolitiker som samhället inte behöver, säger Magnus Pettersson.

Nedan följer de att-satser som LO-styrelsen beslutat bifalla.

  • Att LO gör en omstart i de pågående förhandlingarna om trygghet och omställning där samtliga förbund ges möjlighet att få insyn, vara delaktiga och påverka förhandlingarna.
  • Att LO inte ska medverka till att förändra reglerna om saklig grund för uppsägning i LAS
  • Att LO inte ska medverka till att de tvingande reglerna i LAS görs dispositiva (möjliga att förhandla bort), ens genom centralt kollektivavtal.
Uppdaterad: