Frågor och svar om las

Publicerad:

Vad är LAS?

Om du blir uppsagd finns det lagar och regler som din arbetsgivare måste hålla sig till. Dessa regleras av ditt kollektivavtal och av Lagen om anställningsskydd (LAS).

LAS har funnits i sin nuvarande form sedan 1982 och kom till för att skydda arbetstagare mot osakliga uppsägningar.

I lagen finns det regler om turordning vid uppsägning, förtur vid återanställning, lön under uppsägningstiden och att du bara får sägas upp på grund av ”saklig grund”. ”Saklig grund” kan vara arbetsbrist men det kan också vara av personliga skäl om din arbetsgivare anser att du misskött dig.

Varför ska LAS ändras?

Efter valet 2018 stod det klart att en majoritet av Sveriges befolkning röstat på ett parti (de gamla allianspartierna eller SD) som tydligt deklarerat att man vill förändra LAS till arbetsgivarnas fördel.

När Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering efter förra valet hade man ingen egen majoritet utan var beroende av stöd från Liberalerna och Centerpartiet. För att ge sitt stöd ställde de ett antal krav, något som kom att kallas för Januariavtalet. Ett sådant krav var att LAS skulle göras om.

För ungefär ett år sedan tillsatte regeringen en utredning som skulle se över hur lagen skulle ändras. Samtidigt pågår förhandlingar mellan facken och arbetsgivarna om att hitta ett eget förslag till ändring av LAS. Enligt Januariavtalet ska facken och arbetsgivarnas förslag väljas om de kommer överens. Om de inte kommer överens ska utredningens förslag väljas. Socialdemokraterna har varit noga med att ”balansen mellan parterna” ska upprätthållas. Något de nu anser att utredningen inte lever upp till.  

Vad ska förändras?

Arbetsgivarna och högerpartierna i Sveriges riksdag vill att det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda. Bland annat genom att ge arbetsgivaren möjlighet att göra stora undantag från turordningslistan och göra det betydligt billigare att säga upp personal av personliga skäl.

Som motvikt till försämringarna för anställningstryggheten föreslår utredningen en mycket svag rätt till kompetensutveckling under anställningen samt marginella förbättringar för tidsbegränsat anställda att få företrädesrätt till nya tillsvidareanställningar hos arbetsgivaren.

Vad skulle det innebära för mig som anställd?

En lagändring i linje med utredningens förslag skulle innebära att din arbetsgivare skulle få betydligt lättare att säga upp anställda. ”Sist in, först ut” skulle i praktiken vara ett minne blott. Lång anställningstid skulle med andra ord inte vara något skydd om arbetsgivaren vill säga upp på grund av arbetsbrist.

Det skulle även bli billigare och enklare för arbetsgivaren att bryta mot reglerna och skyddet mot felaktiga uppsägningar skulle nästan helt och hållet försvinna.

Blir förslagen verklighet kommer ditt anställningsskydd i praktiken bestå i att hålla dig anställningsbar genom att ständigt se till att vidareutbilda dig inom ramen för din anställning. Förslaget innehåller dock inte någon rätt till kompetensutveckling. Det skulle vara upp till arbetsgivaren att bestämma vem som ska erbjudas det. I städbranschen finns det en överhängande risk att små och medelstora företag i praktiken hellre lägger ner och startar upp i nytt namn än att erbjuda sina anställda kompetensutveckling.

 

  • ”Sist in, först ut” försvinner i praktiken
  • Skyddet mot felaktiga uppsägningar försvinner nästan helt
  • Arbetsgivaren väljer vem som får gå vid arbetsbrist mellan de som jobbat lika länge – ålder spelar inte längre någon roll.

 

Vad tycker Fastighets?

Fastighets har precis som alla andra fackförbund varit extremt kritiska till att regeringen överhuvudtaget gick med på att försämringar i LAS blev en del av Januariavtalet från första början. Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson menar att förslagen ”backar banden till 30-talets arbetsmarknad”.

Vidare har man noga följt och varit en av utredningens mest högljudda kritiker.

Alla branscher har olika förutsättningar och Fastighets anser att den här frågan ska lösas branschvis i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Att försöka tvinga på en one size fits all-lösning för så vitt skilda branscher som industri, vård, städ eller bygg kommer bli en tvångströja som allvarligt skadar den svenska arbetsmarknaden.

Det finns redan idag möjlighet för mindre företag att undanta personer från turordningslistan. Att utöka detta ytterligare kommer försvåra för facken att syna arbetsgivarens argument och bedömningar. Lagen skapades för att skydda anställda från godtyckliga uppsägningar, förändringarna som föreslås nu ser ut att ta bort det skyddet helt.

Fastighets åsikt har varit klar från början. Utredningen borde aldrig sett dagens ljus och när den nu presenteras borde den omedelbart placeras där den hör hemma. I papperskorgen.

Vad kan jag göra?

Engagera dig och organisera dig. Höj din röst både på arbetsplatsen och i sociala medier. Kontakta riksdagsledamöter från alla partier och förklara vad en försämrad anställningstrygghet skulle innebära för dig och dina arbetskamrater.

Gå med i Fastighets om du inte redan är medlem.

Den här texten är en omarbetad version av en text som publicerades på Byggnads.se, med tillstånd från Byggnads.

Uppdaterad: