Fotograf: Fastighets

Flera nya kollektivavtal tecknade

Fastighetsanställdas Förbund har tecknat flera nya kollektivavtal med arbetsgivarna. Lönerna höjs totalt 5,4%. Avtalen är låglönesatsningar där även lägstalönerna höjs med samma krontal.

Publicerad:

Arbetsgivaralliansen – Idrott

Datum: 1 nov 2020 – 31 okt 2023

Krontalshöjning: 480 kr, 475 kr, 475 kr. Totalt 1430 kr.

Läs mer i cirkuläret.

Arbetsgivaralliansen - Ideella och Idéburna Organisationer

Datum: 1 dec 2020 – 30 april 2023

Krontalshöjning: 712 kr och 712 kr. Totalt 1424 kr.

Läs mer i cirkuläret.

Kompetensföretagen – Bemanningsavtalet

Datum: 1 dec 2020 – 30 april 2023

Krontalshöjning: 123,75 kr/t för kvalificerad yrkesarbetare, 117,43 kr/t för övriga

Läs mer i cirkuläret.

Idea Fastighetsarbete

Datum: 1 nov 2020 – 31 dec 2020

Krontalshöjning: 818 kr

Från och med 1 januari 2021 följer IDEA, som övergår i en ny organisation kallad FREMIA, det med Fastigo framförhandlade F-kollektivavtalet i sin helhet.

Läs mer i cirkuläret.

 

Uppdaterad: