Fastighets stödjer Målarnas varsel om strejk

Publicerad:

Måleriföretagen säger blankt nej till en rad villkorsförändringar som Målarnas förbund yrkat på. Det gäller ersättning för yrkesglasögon, utbildningsgaranti för lärlingar, förbättrad utbildning för skyddsombud, tydligare regler för vad som gäller inför en uppstart av måleriarbete och en garanti för att gravida arbetstagare ska omfattas av samma lagstadgade skydd som föräldralediga. 

Om inget avtal slutits före den 1:a december bryter strejken ut och omfattar 300 arbetstagare.

Fastighets ställer sig bakom varslet om strejk. Kraven från Målarnas förbund är skäliga och borde ses som självklarheter av alla som vill se vettiga arbetsvillkor i Sverige.

Uppdaterad: