A-kassans föreningsstämma senarelagd

Stämman var planerad att hållas torsdagen den 28 maj 2020, men tidpunkten har nu ändrats på grund av coronaviruset och de risker som det medfört. Det nya datumet är torsdagen den 22 oktober 2020.

Publicerad:

Personliga kallelser kommer att skickas till alla valda ombud senast två veckor innan stämman äger rum.

Läs mer på Fastighets A-kassas hemsida.

Uppdaterad: