Pacta har blivit Sobona

Fastighets avtal med Pacta är nu ett avtal med Sobona. Detta sedan Pacta och KFS, Kommunala företagens arbetsgivarorganisation gått ihop under namnet Sobona.

Fastighets avtal för anställda i Pactas medlemsföretag som bedriver fastighets- och boendeservice är alltså nu Sobona-avtal.

Publicerad:

Under 2018 bildade dessa två arbetsgivarorganisationerna en gemensam organisation för kommunala företag, Sobona.

Den nya kommunala arbetsgivarorganisationen har drygt 1 000 företag som medlemmar. De företagen har närmare 100 000 anställda i  Sverige i tolv branscher. Det är kommunala och landstingskommunala aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, ideella föreningar, ekonomiska föreningar och kommunalförbund, med flera.

Fastighets avtal med Sobona är samma avtal som förut hette Pacta-avtalet.

Fastighets avtal med Sobona

Sobonas hemsida

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: