Arbetsplatsbesök hos L&T på Scan i Halmstad med ombudsmännen Ivy Salaris och Peter Frommelin, bakom kameran.

L&T på Scan i Halmstad

Sanerarna hos L&T på Scan i Halmstad fick arbetsplatsbesök från Fastighets. Ett nytt skyddsombud valdes.

Publicerad:

Sanerarna på Scan i Halmstad fick arbetsplatsbesök av Fastighets ombudsmän häromkvällen.

Ombudsman Ivy Salaris från Region Väst och Peter Frommelin från Peter Frommelin från förbundskontoret hälsade på och informerade om olika frågor.

Ett nytt skyddsombud valdes.
Text och foto: Peter Frommelin

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: