LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på LO:s representantskap i ABF-huset, Stockholm.

Fotograf: Janne Sparrman

LO-basen om politikernas kompetensbrist

- Politikerna har verkligen inte kompetens att göra förändringar på svensk arbetsmarknad. De har inte vår flexibilitet att lösa frågor.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson talade på LO:s representantskap och näpsade politiker från alla partier som nu vill förändra arbetsrätten.

Publicerad:

LO:s representantskap samlades i ABF-huset i Stockholm. 112 ombud från alla medlemsförbund deltog. Där påminde LO-ordföranden om att det är exakt 88 år sedan militärens kulor dödade demonstreranter i Ådalen 1931.

- Det var arbetare som satte livet till för att vi i arbetarrörelsen skulle gå framåt. Vi är i en ny brytningstid i dag igen, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Han pekade direkt på de delar av regeringens 73-punktersprogram där politiska beslut ska fattas på arbetsmarknadens område.

- Där finns några rader som är fullständigt oacceptabla. Politikerna har verkligen inte kompetens att göra förändringar på svensk arbetsmarknad. De har inte vår flexibilitet att lösa frågor, sa han.

Samtidigt som kraftiga försämringar i anställningstryggheten ska utredas, enligt programmet, pekade LO-ordföranden på de över 700 000 människor som redan i dag står utan tillsvidareanställning.

- Det har inte trygghet. De är hårt ansatta. Det är helt enkelt oanständigt i dagens Sverige.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: