Krontalspåslag viktigast för Fastighets städare i avtalsrörelsen, sa Fastighets ordförande Magnus Pettersson vid ett lönebildningsseminarium på LO. Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen och Marie Nilsson, ordförande IF Metall, till vänster, lyssnade. Moderatorn Lisa Pelling, Arena Idé till höger.

Krontal - krontal - krontal

- Vi i Fastighets måste alltid ställa krav på krontalspåslag för våra städare. Nuvarande lönebildning ger negativ löneutveckling för dem.

Publicerad:

Magnus Pettersson, ordförande i Fastighets medverkade vid LO:s seminarium om lönebildning i LO-borgen.

- Nuvarande system gör att städbranschen har negativ löneutveckling. Vi hamnar i medling och då ska allt räknas och då får städarna över tid betala i sämre villkor för att få lönepåslag, sa han.

- Vi är hårt bundna av nuvarande lönenormering som bara ger procent.

LOs Mats Larsson presentarade lönerapporten.

Fotograf: Janne Sparrman

Lönebildningsseminariet inleddes med att LOs utredare Mats Larsson presenterade årets rapport om löneutvecklingen enligt LO, baserad på Statistiska Centralbyråns siffror. Den visar att arbetarnas löner halkar efter tjänstemännen och att utjämningen mellan könen inte går framåt särskilt mycket för arbetare.

- Bland arbetare har den närmast gått i stå, utjämningen mellan kvinnor och män, sa Mats Larsson.

LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson tog i ordentligt i frågan.

- Löneklyftorna mellan kvinnor och män är tyvärr det mest medletida jag sett i hela mitt liv. Ett kraftigt underbetyg, sa Torbjörn Johansson.

Magnus Pettersson är detta år även 6F:s ordförande och i den rollen pratade han om den rådande lönenormeringen utifrån industrins avtal.

- Vi sitter vid sidan av och väntar på industrins procentpåslag, samtidigt som vi är beroende av krontalspåslag. Vi behöver utveckla lönebildningen så att den blir mer jämlik. En ny normeringsprocess tror jag kanske inte på, men vi behöver en bred legitimitet för normeringen, vilket saknas nu.

- Vi vill inte sitta bredvid och se hur ojämlikheten cementeras i ökande takt. Det blir oerhörda skillnader i kronor räknat, sa Magnus Pettersson.

- Det mest medeltida jag sett. LOs avtalssekreterare skrädde inte orden när han kommenterade den dåliga jämställdheten i arbetares löner. Carin Gunnarsson, generaldirektör för Medlingsinstitutet och den som är satt av staten att bevaka detta, till vänster.

- Vi har enorma slitningar att hantera i den kommand avtalsrörelsen. Kan vi inte lösa detta mellan parterna knallar snart politikerna in överallt. Vi måste öka tempot, annars spricker vi, sa Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare.

Läs lönerapporten från LO

Se tv-sändningen från seminariet

Susanna Gideonsson, Handels talade om de villkor som försämrar den lön som många får. Karin Johansson, Svensk Handel och Lisa Pelling, Arena lyssnade.

Fotograf: Janne Sparrman

Tobias Baudin, ordförande Kommunal ansåg inte att industrinormeringen ska vara huggen i sten. Här lyssnar han och Niclas Lindahl, förhandlingschef SKL samt Lisa Pelling, Arena Idé när Visions ordförande Veronica Magnusson berättar om att jämställdheten blivit bättre för tjänstemännen i kommunal sektor.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: