Jari Visshed, tredje förbundsordförande Fastighets.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Höjda medlemsavgifter

Fastighets medlemsavgifter höjdes från 1 januari 2019.

- Det var nödvändigt att justera i avgiftssystemet. Avgifterna har varit oförändrade sedan 2010, säger tredje förbundsordförande Jari Visshed.

Publicerad:

Fastighets medlemsavgifter har höjts 1 januari 2019 efter beslut i förbundsstyrelsen.

- Avgifterna har varit oförändrade sedan 2010. Våra intäkter ligger idag på samma nivå som 2011. Därför var det nödvändigt att justera i avgiftssystemet, säger tredje förbundsordförande Jari Visshed.

- Förbundsstyrelsens beslut gör att det skiljer 20 kronor mellan varje avgiftsklass. Lägsta avgiften har varit 240 kr och den blir oförändrad i det nya avgiftssystemet. Därefter ökar medlemsavgiften i princip med en krona per klass upp till "gamla högsta" klass 20 där ökningen blir 15 kronor i månaden.

- Vi inför också en ny högsta klass för de som tjänar mer än 35 500 kr i månaden. De låg tidigare i "gamla högsta" klass 20 och får en höjning på 35 kr i månaden, säger Jari Visshed.

Det är medlemsavgiften till Fastighets, även kallad förbundavgiften, som höjs.

Klass   Inkomst                       Avgift/mån tidigare  Avgift/mån 1/1 2019  Ökning
1                      -6 999                   240                           240 kr                                - kr
2            7 000- 8 499                   259                           260 kr                                1 kr
3            8 500- 9 999                   278                           280 kr                                2 kr
4         10 000-11 499                    297                           300 kr                               3 kr
5         11 500-12 999                    316                           320 kr                               4 kr
6         13 000-14 499                    336                           340 kr                               4 kr
7         14 500-15 999                    355                           360 kr                               5 kr
8         16 000-17 499                    374                           380 kr                               6 kr
9         17 500-18 999                    393                           400 kr                               7 kr
10       19 000-20 499                    412                           420 kr                               8 kr
11       20 500-21 999                    432                            440 kr                              8 kr
12       22 000-23 499                    451                            460 kr                              9 kr
13       23 500-24 999                    470                            480 kr                            10 kr
14       25 000-26 499                    489                            500 kr                            11 kr
15       26 500-27 999                    508                            520 kr                            12 kr
16       28 000-29 499                    528                            540 kr                            12 kr
17       29 500-30 999                    547                            560 kr                            13 kr
18       31 000-32 499                    566                            580 kr                            14 kr
19       32 500-33 999                    585                            600 kr                            15 kr
20       34 000-35499                     605                            620 kr                            15 kr
21       35500-                                605                            640 kr                            35 kr
41      Elevmedlem                             0                                - kr                               - kr
42      Avtalspensionär                   150                           155 kr                               5 kr
43      Ålderspensionär                   150                           155 kr                              5 kr

Se avgiften + a-kasseavgift

Frågor:
Kontakta regionkontoret

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: