Gör om och gör rätt ISS

ISS kräver att få använda de anställda städarnas privata telefoner för att övervaka deras jobb. 

- Gör om och gör rätt ISS, kräver Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson. 

Publicerad:

Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson reagerar skarpt på att ISS kräver att deras städare ska tvingas använda sin egen mobiltelefon för att bolaget ska kunna övervaka dem.

Han har skrivit en debattartikel som publicerats på Fastighetsfolkets hemsida

Här är debattartikeln:

"ISS kräver att få använda de anställda städarnas privata telefoner för att övervaka deras jobb. Även tidrapporter och andra personaladministrativa frågor måste de anställda släppa in i sina egna telefoner.

Vi ser en stor arbetsgivare som saknar respekt för sina anställda, en arbetsgivare som börjat agera oseriöst i vår bransch.

ISS är ett världsomspännande serviceföretag som är verksamt i städbranschen. De är branschledande i Sverige och verkar nu börja agera som en arbetsgivare utan respekt för de anställda och deras förutsättningar.

De inför en ny mobiltelefonpolicy som kräver användande av egen privat mobiltelefon för att tidrapportera, ansöka om ledighet och för användande av ISS kommunikationskanaler. Den anställde ska använda de appar som ISS har och detta på sin egen privata telefon.

ISS krav på sina städare:

• Eventuella skador på telefonen ska bekostas av den anställde eftersom det är privat egendom.

• ISS ersätter inte förlorade telefoner eftersom det är privat egendom.

• Om skada uppstår ska detta meddelas närmaste chef trots att det är privat egendom.

• Telefonen ska fungera i ISS IT-miljö trots att det är privat egendom.

Vi i Fastighets, som organiserar städarna fackligt, ser det som självklart att arbetsredskap är arbetsredskap och ska behandlas därefter. Det gäller även telefoner.

Så har ISS behandlat frågan för sina anställda tjänstemän. För dem gäller en annan telefonpolicy än för städarna och inte oväntat får de en arbetstelefon som ISS står för.

Detta samtidigt som ISS beskriver sig själva som arbetsgivare på följande sätt:
"Genom att behandla människor med respekt, arbeta med gemensamma värderingar och uppmana alla att förverkliga sina talanger, lever ISS sin vision att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i vår bransch".

Jag kan inte kalla vad som nu sker för seriöst beteende från ett, tidigare, så välrenommerat företag.

Det är inte attraktivt heller."

Magnus Pettersson
Förbundsordförande
Fastighetsanställdas Förbund

Magnus Pettersson.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: