Förbundsordförande Magnus Pettersson på Linköpingsavdelningens årsmöte.

Fotograf: Johan Wahlin

Avdelningsårsmöte Linköping

EU-valet och LO-förbundens kandidat Johan Danielsson, den kommande avtalsrörelsen och Fastighets närvaro på arbetsplatserna.

Det var några ämnen när Linköpingsavdelningen hade årsmöte.

Publicerad:

24 medlemmar deltog på årsmötet.

Förbundsordförande Magnus Petterssonberättade om vikten av att rösta i EU-valet 26 och att kryssa vår kandidat Johan Danielsson.

Han tog också upp avtalsrörelsen och våra kommande regionala avtalsråd, samt möjligheten för både avdelningar och klubbar att skicka representanter dit.

Frågor från medlemmar berörde arbetsmiljö, arbetstider och främst vikten av att vi syns på arbetsplatserna. Efterfrågan av arbetsplatsbesök dök upp.

Det var ett välbesökt avdelningsmöte med många som kom, och det var bra diskussioner. Uppsökeri är planerat och förhoppningsvis leder det till fler medlemmar. 

Patrik Hellström, förbundsstyrelseledamot från Västerås deltog också på mötet.

Text och bild: Johan Wahlin

Bli medlem i Fastighets

Granskad: