Deltagare vid avdelningsforum i Västerås.

Fotograf: Victoria Morberg

Avdelningsforum i Västerås

Avdelningar från Region Tvärs och delar av Region Ost har haft avdelningsforum i Västerås.

Läs Victoria Morbergs rapport.

Publicerad:

Frågor som vi diskuterade: Hur stärker vi Fastighets och 6 F? Kan vi jobba mer tillsammans inom 6F? Hur ffår vi fler på våra arbetsplatser att bli medlemmar?

Att vara ute på arbetsplatserna och prata politik för att väcka intresse, att stärka de förtroendevalda och klubbar som vi har och ha uppsökeri för få fler att gå medlemsutbildningar, var några svar vi hittade.

Värvarutbildning är ett bra sätt att få igång klubb styrelsen i att värva på arbetsplatsen, det är bara att kontakta organisationsansvarig på regionen eller den som är studieansvarig.

Frågan om att få igång en sommarkurs för ensamstående kom upp. En kurs som funnits förr i Fastighets. Är det några fler regioner som kan tänka sig att få igång något?

Starta gärna grupper i regionerna för ungdomsfrågor, för studier, för  försäkringsfrågor uppen skall planera och vara drivande.

Vi gick i genom hur vi kan jobba för att nominera fFastighets förtroendevalda till poster i LO-distriktet, i LO-facken i kommunerna, i 6F, i ABF och i Fonus. Nu är nästa steg att respektive avdelningar verkligen nominerar kandidater.

Det beslutades att ha två avdelningsforum per år i fortsättningen

Deltagare: Patrik Hellström, Västerås, Björn Hinrichsen, Linköping, Joakim Häggkvist, Mjölby, Kim Nilsson, Heby, Imad Chemiye, Uppsala V, Anette Lindgren, Enköping, Helena Lövgren, Uppsala Ö, Anna Pettersson, Katrineholm, Frida Cederborg, Västerås, Veronica Boström, Örebro, Victoria Morberg, Region Tvärs och Zia Lodin, Region Ost.

Har du som medlem synpunkter eller åsikter du vill att vi ska driva maila gärna victoria.morberg@fastighets.se
Text: Victoria Morberg, organisationsansvarig ombudsman Region Tvärs

Uppdaterad: