6F-seminarium: Hur når vi jämställda löner i arbetarklassen?

I en ny rapport inom 6F- projektet "Lönebildning för jämlikhet" redovisar rapportförfattaren Markus Kallifatides tre alternativa sätt att nå en halvering respektive utplåning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män i LO-förbunden.

Publicerad:

Medverkande:

Markus Kallifatides, docent vid Handelshögskolan och rapportförfattare.
Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega.
Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall.
Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets och 6F-förbunden.
Samtalsledare: Daniel Suhonen, chef Katalys.

Datum: Onsdag 3 april.
Tid: 10.30-12.00.
Plats: Barnhusgatan 6, Kompassen.

Anmälan till seminariet 
Fri entré. Kaffe serveras från 10.00.

År 2017 var den genomsnittliga månadslönen i arbetaryrken 25 528 kronor för kvinnor och 28 147 kronor för män.

Arbetarkvinnors månadslön är alltså i genomsnitt cirka 91 procent av arbetarmäns månadslön – en löneskillnad mellan könen på 9 procentenheter.

Löneskillnaden mellan könen inom arbetarklassen förklaras av att kvinnor dominerar inom exempelvis barn- och äldreomsorg där löneläget är lägre än i till exempel byggsektorn och energisektorn där löneläget är högre och männen dominerar.

Samtidigt har LO satt upp ett mål att senast 2028 halvera skillnaden i lön mellan könen. Hur ska det gå till? Måste dagens lönebildning anpassas för att nå jämställdhet?

Rapporten kommer att läggas upp här på Fastighets hemsida när den är släppt.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: