Fotograf: Anna Ledin Wiren

Tre kulturstipendiater på kongressen

Kiki Nilselius, Iso Porovic och Malena Ernman fick Fastighets kulturstipendier på kongressen.

Publicerad:

Stipendiaterna tackade med var sitt litet framträdande.

Kiki Nilsenius sjöng en egen sång.

Kiki Nilselius.

Fotograf: Anna Ledin Wiren

Iso Porovic läste en text ur en teaterföreställning.

Ivo Porovic

Fotograf: Anna Ledin Wiren

Malena Ernman sjöng en sommarsång.

Malena Ernman.

Fotograf: Anna Ledin Wiren

De möttes av varma applåder.

Stipendiesumman är 20 000 kronor till vardera. 

Fastighets motiveringar:

Kiki Nilsenius

Hon dyker upp med musik och texter i en vardag som berör. Där skildras människor och händelser som är på riktigt. Vi hör om orättvisor och märkliga saker i vårt samhälle. Hon tar tydlig ställning för solidaritet och rättvisa och mot rasism och överhet.

Iso Porovic

För ett samlat konstnärskap, för sin kamp mot orättvisor, för sitt artisteri, för sina texter, för sitt tydliga ställningstagande för integration och mångfald. Genom brinnande intresse och med professionell regi hjälper han teatergrupper och lyfter nivån på amatörteatern. Spelet om hungermarschen i Ådalen 1917 är ett av många bevis på hans kunnande och engagemang för att med teaterns hjälp lyfta angelägna samhällsfrågor.

Malena Ernman

Hon finns hos oss i vardagen och i världens förnämsta operahus. Med modigt användande av olika musikstilar lämnar hon ingen oberörd. Glädje och sorg blir till styrka. Så inspirerar hon och motverkar rasism, så bidrar hon i kampen för alla människors lika värde.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: