- Det är som att befinna sig i förlorarnas paradis, sa Helle Klein på socialdemokratisk eftervalsdebatt. Fr vänster: Daniel Suhonen, Katalys, Tobias Baudin, Kommunal, Helle Klein, Dagens Arbete, Marika Lindgren Åsbrink, LO och samtalsledaren Elin Ylvasdotter, Tiden.

Socialdemokratisk eftervalsdebatt: Förlorarnas paradis

Den socialdemokratiska eftervalsdebatten har börjat. Tankesmedjan Tiden fyllde en stor sal i ABF-huset i Stockholm i dag.

– Det är som att befinna sig i förlorarnas paradis och vinnarna är besvikna, sa Helle Klein.

Publicerad:

Helle Klein är chefredaktör för IF Metalls tidning Dagens Arbete. Hon och många andra i lokalen gav uttryck för känslan att Socialdemokraternas preliminära valresultat ändå är bra jämfört med vad som befarats. Valspurten tillskrev hon betoningen av klassiska välfärdsfrågor och LO-medlemmarnas aktiva arbete med att samtala om sina frågor.

– I valspurten visade vi att vi är ett folkrörelseparti. Facklig/politisk samverkan visade sin styrka och blir ännu mer nödvändig framöver, sa Helle Klein.

6F:s tankesmedja Katalys representerades av Daniel Suhonen. Även han bekände sig till en lättnadskänsla över det valresultat för Socialdemokraterna som historisk sett är ett av de lägsta resultaten någonsin.

Daniel Suhonen, Katalys

– Jag vill säga tre bra saker om Socialdemokraternas valarbete. Det första är att välfärdspolitik vinner väljare, att riktigt nej till Sverigedemokraterna vinner väljare och att brinnande folkrörelsearbete vinner val. LO-förbundens aktivister vann valet för att de fick så många arbetare att förstå att de skulle drabbas hårt av de förändringar som alliansen och SD står för.

– Det andra är att folkrörelsearbetet och välfärdsfrågorna visar att socialdemokratin behöver dra sig mer åt vänster. Många vänsterväljare stärker oss. Vi måste visa att förändringar enligt Socialdemokraterna är sådana att det behövs en politisk majoritet för att få dem.

– Det tredje är just detta att det som räddade Socialdemokraterna från ett praktfiasko är de tre sista veckornas valkampanj med tydlig fokus på viktiga välfärdsfrågor. Nu får alla de som ställde upp inte svikas av ett parti som säljer ut deras frågor för att få fortsätta regera. Socialdemokraterna måste ha kvar sina politiska löften om pensioner, nej till LAS-försämringar och mer till välfärden, sa Daniel Suhonen, Katalys.

Lisa Pelling, Arena, pratade om att Socialdemokraterna måste hitta hem till de väljare som drabbats hårt av de senaste årens ekonomiska politik i Sverige. Alla som sliter med allmän visstidsanställningar, som inte får sjukersättning och som hamnar utanför trygghetssystemen.

Lisa Pelling, Arena, Carl Melin, Futurion och Elin Ylvasdotter, Tiden.

Hon använde Fastighetsmedlemmen Pernilla Klings situation som den beskrivs i Fastighetsfolket för att visa hur politiken slår ut dem som borde hitta sin trygghet i en socialdemokratisk politik. Pernilla Kling är fastighetsskötaren som måste ha rollator för att hjälpligt klara sitt jobb eftersom Försäkringskassan inte velat godkänna hennes skador.

"Städa trappor kan hon också, så länge hon får tid på sig och gör det på sitt eget sätt. Inne i trapphuset tar hon trappräcket och moppskaftet som stöd.
Alternativet att stanna hemma och vänta på att bli bättre, eller att gå ner i tid finns inte eftersom hon inte får någon sjukpenning."

Lisa Pelling läste högt ur Fastighetsfolkets artikel. Hon efterlyste en politik för trygghet även för Pernilla Kling och många andra som inte nås av förbättringar utan slås ut av det samhälle som dragit åt välfärden för just dem.

Göran Greider, författare, poet och debattör var, i likhet med många andra som framträdde, inte så lite kritisk mot hur Socialdemokraterna bedrivit hela valrörelsen och sedan avslutat med valspurt.

Göran Greider, till vänster.

– Det är klassisk välfärdspolitik och berättelsen om det som räddade Socialdemokraterna. Inte tv-debatter, inte instagramkonton och allt sådant. Det är när vanligt folk gick ut och pratade som det hände något.

Göran Greider varnar också för att ta valresultatet som någon seger.

– Du som är socialdemokrat. Låt dig inte tröstas av 28,4 procent. Nu behövs en genomgripande debatt.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: