Fastighets deltar på UNI Europa Property Services Conference i Frankfurt. Från vänster: Madlén Gunnarsson, Jessika Bäckman, Torbjörn Jonsson, Ewa Edström, Frida Cederborg och Magnus Pettersson.

Rapport från möte med europeiska städfack

Europeiska städfack, Uni Europa Property Services Conference, har mötts i Frankfurt. En rapport från Magnus Pettersson.

Publicerad:

Fastighets har varit med på de europeiska städfackens möte, Uni Europa Property Services Conference, i Frankfurt i dag.

Ordförande Jaana Ylitalo, från PAM i Finland, öppnade mötet. Ulrike Laux från tyska IG Bau berättade om situationen i Tyskland. De har problem med att teckna kollektivavtal i framförallt städbranschen. IG Bau arbetar mycket med facklig utbildning med anledning av högerkrafterna i Tyskland och övriga Europa.

Podiet vid UNI Europa Property Services Conference i Frankfurt. På bilden: Eddy Stam Uni World Property Services, Ulrike Laux IG Bau, Tyskland och Jaana Ylitalo, PAM Finland.

Fotograf: Magnus Pettersson

Sociala dialogen och Best Value Guide diskuteras efter en rapport från Isabel Ygeisias från EFCI/FENI i Belgien. EFCI står för European Federation of Cleaning Industries.

UNI Europas talesperson för Property Services, Mark Bergfeld, har berättat om städ- och bevakningsbranschens utveckling i Europa. Arbetsgivarna utvecklar allt mer tjänster som erbjuder flera olika tjänster som delar i helhetslösningar. Digitaliseringen får också konsekvenser för branscherna, bland annat robotstädning och mobila vaktlösningar med ny teknik.

Men det finns fortsatt ett ökande behov av anställda i branscherna eftersom de utvecklas hela tiden. Det hänger mycket ihop med industrins utveckling och krav på olika tjänster.

Valen är gjorda, Jaana Ylitalo, PAM, fortsätter som ordförande i UNI Europa Property Services och undertecknad fortsätter i styrelsen.

Magnus Pettersson
Fastighets delegater på mötet: Magnus Pettersson, Jessika Bäckman, Frida Cederborg, Madlén Gunnarsson, Ewa Edström och Torbjörn Jonsson

Bli medlem i Fastighets

Granskad: