Fotograf: Anna Ledin Wirén

På söndag gör din röst skillnad

På söndag är det val i Sverige. Politiken sätter ramarna inom de flesta områden som berör oss. Se till att göra din röst hörd den 9 september – rösta!

Publicerad:

Vi medlemmar i Fastighetsanställdas Förbund har lika stor rätt som andra att påverka politiken. Det är inte bara genom facklig förhandling vi får bättre arbetsvillkor. Politiken sätter ramarna inom de flesta områden som berör oss.

Se till att göra din röst hörd den 9 september – rösta!

Ägna en stund åt att fundera på vilket samhälle du vill ha. Gå och rösta. Det är grunden i vår demokrati. Den ska vi vara rädda om.

I Fastighets är ett av uppdragen att ställa krav på politiken. Fastighets medlemmar påverkas påtagligt och direkt av politiska beslut.

Men Fastighets är inte ett parti som du kan rösta på, även om flera av våra medlemmar är engagerade i politiken. Vi har en lång tradition av att samverka med Socialdemokraterna. Det har tjänat oss väl över tiden. Det betyder naturligtvis inte att alla våra medlemmar vare sig sympatiserar med eller röstar på Socialdemokraterna.

"Nu röstar vi om Sveriges framtid.
Vi röstar om välfärden ska förstärkas
eller försvagas."

Våra krav på politiken handlar bland annat om att sätta stopp för otrygga anställningar. Att sjukförsäkringen och a-kassan måste fungera, så att inte sjukdom och arbetslöshet innebär ekonomisk ruin.

Att det är våra svenska kollektivavtal som skall reglera löner och villkor i Sverige; inte politiker, oaktat om de finns i Stockholm eller Bryssel. Dessa krav ställer vi på alla politiska partier. Det har fått vissa partier att tydligt deklarera att deras mål är att bryta fackets makt.

Valet på söndag visar tydligt på alternativen i svensk politik. Alliansen och SD har lovat sänkta skatter och fortsatta privatiseringar. De är tydliga om att försämra lagen om anställningsskydd, och att sänka lönerna. De har i varierande grad dessutom varit emot förbättringar av a-kassan och sjukförsäkringen, vilka de dessutom envisas med att kalla för bidrag.

På samma sätt har Socialdemokraterna varit tydliga med att de lyssnat på oss. Under den snart avslutade mandatperioden har socialdemokraternas politik givit oss en starkare a-kassa och bättre ordning och reda på svensk arbetsmarknad och billigare fackavgift

Nu röstar vi om Sveriges framtid. Vi röstar om välfärden ska förstärkas eller försvagas. Vi röstar om den kollektiva kraften i samhället är starkare än den individuella. Och vi röstar om framtiden för fackföreningsrörelsen, för tro mig – vi kommer bli utmanade.

På söndag har du ett val och en röst. Använd den väl för den betyder mycket.

Magnus Pettersson, förbundsordförande Fastighets

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: