Nu är det billigare att vara med i Fastighets

Från och med 1 juli 2018 är din fackavgift i Fastighets avdragsgill i din deklaration.

Det innebär att om du under året betalat mer än 400 kronor i fackavgift får du 25 procent i skattereduktion på din medlemsavgift.

Publicerad:

Eftersom beslutet börjar gälla 1 juli 2018 gäller avdraget i deklarationen som lämnas in 2019. Första året kan du göra avdrag för fackavgifter som betalats efter den 30 juni 2018.

Fastighets kommer att skicka uppgifter till Skatteverket om din betalda medlemsavgift när det är dags att deklarera. Om du inte vill att vi ska skicka uppgifterna måste du kontakta oss, men tänk på att du inte får någon skattereduktion för din fackavgift då.

I tabellen nedan ser du vilken reduktion du får per månad. Eftersom detta gäller från 1 juli 2018 så är det halva årsbeloppet som kommer att dras av 2019.


Lön                Avgift/månad  Månad e avdrag Avdrag/år
-6 999                 240                     180                      720
7 000-8 499       259                     194                      777
8 500-9 999       278                     209                      834
10 000-11 499   297                     223                      891
11 500-12 999   316                     237                      948
13 000-14 499   336                     252                    1008
14 500-15 999   355                     266                    1065
16 000-17 499   374                     281                    1122
17 500-18 999   393                     295                    1179
19 000-20 499   412                     309                    1236
20 500-21 999   432                     324                    1296
22 000-23 499   451                     338                    1353
23 500-24 999   470                     353                    1410
25 000-26 499   489                     367                    1467
26 500-27 999   508                     381                    1524
28 000-29 499   528                     396                    1584
29 500-30 999   547                     410                    1641
31 000-32 499   566                     425                    1698
32 500-33 999   585                     439                    1755
34 000-               605                     454                    1815
Elevmedlem           0                         0                          0
Tjänste/
avtalspension   150                     113                       450
Ålders-
pensionär          150                     113                       450

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: