Fastighets första avdelningsforum i Norra Sverige på LO-distriktet i Umeå. Från vänster: Kristofer Löfström, ombudsman Umeå, Rickard Carstedt, LO-distriktet, Roger Sandlund, Haparanda, Erika Sundvall, ombudsman Luleå, Eva Björkbom, Luleå, Yvonne Nygårds Fastighets andre förbundsordförande, Monika Enström, Boden, Jessika Bäckman, Umeå, Torbjörn Jonsson, förbundsombudsman, Charlott Eriksson, Umeå och Irene Lindström, Skellefteå.

Fotograf: Janne Sparrman

Norra Sveriges första avdelningsforum

Deras avdelningar täcker en tredjedel av hela Sverige. 

Nu har Fastighets avdelningar i Norra Sverige träffats i Umeå.

Publicerad:

- I vår del av Sverige har vi fog för att säga att geografin alltid är ett problem man måste förhålla sig till i det fackliga arbetet, sa LO-distriktets ombudsman Rickard Carstedt.

LO-distriktet i Norra Sverige täcker Västerbottens och Norrbottens län. De täcker drygt en tredjedel av Sveriges hela yta. Befolkningen i länet är 1/20-del av Sveriges och antalet medlemmar i LO-förbunden är en femtedel av befolkningen i norr.

Forums deltagare funderade tillsammans med Rickard Carstedt om olika sätt att öka samarbetet mellan avdelningar och tvärfacklig verksamhet via LO-distriktet.

- Vi kan ju hjälpas åt med organisering. Här handlar det om att organisera eller dö, sa Rickard Carstedt.

Forum enades om att försöka se till att vara med oftare vid introduktion av nyanställda för att ställa frågan om medlemskap i facket.

- På ISS i Umeå har vi börjat med att samla alla nya en gång per kvartal för att ha facklig introduktion, sa Jessika Bäckman, Umeå.

Forum funderade också på hur Fastighets närvaro kan bli bättre inom andra fackliga verksamheter i området. Kanske genom ökat engagemang för folkhögskolorna.

- Medlefors och Sunderbyn, där kan vi samverka mer, sa Irene Lindström, Skellefteå.

Forum leddes av Fastighets andre förbundsordförande Yvonne Nygårds.

- Gör det tillsammans. Gör det mellan avdelningar. Gör det med LO-facken. Hitta de lösningar som fungerar för er. Vi ska skapa sammanhållning, det är en bra grund för att öka organiseringen, sa hon.

-  Vi kan bli bättre på att ordna utbildningar för dem som valts till uppdrag i klubbarna. Om avdelningarna pratar med varandra kan vi få fart på verkamheten och se till att de får gå utbldningar, sa Charlott Eriksson, Umeå.

Fotograf: Janne Sparrman

Deltagarna i Fastighets avdelningsforum Norra Sverige i Umeå 10 oktober:

Avdelningarnas deltagare: Roger Sandlund, Haparanda, Eva Björkbom, Luleå, Monika Enström, Boden, Jessika Bäckman, Umeå, Charlott Eriksson, Umeå och Irene Lindström, Skellefteå.
LO-distriktet Norra Sverige: Rickard Carstedt
Fastighets: Kristofer Löfström, ombudsman Umeå, Erika Sundvall, ombudsman Luleå, Yvonne Nygårds Fastighets andre förbundsordförande, Torbjörn Jonsson, förbundsombudsman och Janne Sparrman, förbundets informatör.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: