Fotograf: Janne Sparrman

Nordiskt stöd till finska strejker

De nordiska fackföreningarna i servicebranschen, SUN, har uttalat sitt stöd för finska PAMs kamp för nytt kollektivavtal i bevakningsbranschen och för de finska fackföreningarnas kamp mot försämrat anställningsskydd som regeringen vill införa.

Publicerad:

SUN, Service och tjänstebranschernas fackföreningar i Norden, har vid sitt styrelsemöte uttalat ett stort stöd till den finska fackföreningens PAM:s kamp för att få till ett nytt kollektivavtal för 9000 anställda i bevakningsbranschen. Ett avtalslöst tillstånd råder sedan 1 maj i år.

En tredagarsstrejk i förra veckan var ett försök att få till tryck så att det kan komma ett nytt avtal.

- Det är beklagligt att arbetsgivarna förvägrar vår medlemmar ett nytt avtal. Vi hoppas att de nu ska ta sitt förnuft till fånga och komma till förhandlingsbordet för att nå fram, säger Jaana Ylitalo, PAM.

Redan på måndag ska parterna mötas. Men PAM har redan utlyst en ny tvådagarsstrejk från 6 november för att sätta extra tryck på motparten.

Alla fackföreningar i Finland protesterar samtidigt mot den finska regeringens inblandning i förhållandet mellan arbetsmarknadens parter genom att försöka införa kraftiga försämringar i anställningsskyddet för de anställda i små företag. Regeringen vill i princip ta bort anställningsskyddet för anställda i små företag. Lagförslaget har mött ett kompakt motstånd hos fackföreningar i hela Finland och många strejker mot det har genomförts.

I fredags lade så den finska regeringen fram ett nytt förslag och nu ska nya möten mellan de fackliga centralorganisationerna, arbetsgivarnas organisationer och regeringen genomföras.

- Vi får se vad detta leder till. Det ursprungliga förslaget är oacceptabelt, alla arbetstagare bör ha samma uppsägningsskydd oberoende av arbetsplatsens storlek, det är vår grundinställning, säger Jaana Ylitalo, PAM

Uppdaterad: