Nordiskt möte för facken i fastighetsbranschen

Fastighets representanter i SUN fastighetsbranschen möter de andra nordiska ländernas representanter i Oslo.

Publicerad:

Det ärSUN-Konferens för Fastighetsbranschen i Oslo den 29 september - 1 oktober.
Den Svenska delegationen bestod av Joakim Oscarsson, Larry Stewart och Per-Olof Timan från Fastighets.

Service- och tjänstebranschens Union i Norden, SUN, är en nordisk organisation och består av fyra branscher: Fastighet, städ, försäkring och vakt/säkerhet. SUN har till uppgift att främja ett fackligt solidariskt samarbete mellan medlemsförbunden och mellan medlemmarna inom respektive bransch. SUN ska ha fokus på den fackliga och yrkesmässiga utvecklingen och andra förhållanden inom branscherna i respektive medlemsland.

SUN hemsida

Följande fackförbund är medlemmar i SUN:
Fastighetsanställdas Förbund 
Seko
Transport
Handels Klubb Försäkringsanställda
Serviceförbundet
Norsk Arbeidsmandsforbund
Fagligt Fälles Förbund - 3 F
Handel och Kontor i Norge
Norsk Tjenestemannslag
Starvmannafelagid
Havnar Arbeidskvinnufelag
Palvelualojen ammattiliitto, PAM
JHL Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena
Ejendoms- og Servicefunktionärernes Landssammenslutning
Sparbank 1
Fagforbundet

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: