"Hemmamarknaden måste ha större inflytande över märket"

Lars Calmfors i ny 6F-rapport:
Hemmamarknaderna måste få större inflytande över lönemärkets nivå

Publicerad:

I dag presenterar fackförbunden inom 6F – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – en ny underlagsrapport i sin lönepolitiska utredning.

6F:s lönebildningsprojekt har uppdragit åt professor Lars Calmfors, tidigare bland annat ordförande i Finanspolitiska rådet och Arbetsmarknadsekonomiska rådet,  att se på möjligheterna att reformera den svenska lönebildningsmodellen.

I rapporten "Industrins lönenormering kan och bör reformeras" drar Calmfors slutsatsen att hemmamarknaderna måste få ett större inflytande över lönemärkets nivå.

I rapporten skriver Lars Calmfors att arbetskraftsbristen inom hemmamarknadssektorn och offentliga sektorn motiverar en reformering av dagens lönebildningsmodell där industrin ensamt sätter lönemärket för hela arbetsmarknaden. Detta i kombination med en allt större andel äldre i befolkningen talar för att hemmamarknadssektorerna bör ha inflytande över lönemärkets nivå.

Det kan innebära att lönemärket sätts högre än vad industrin tål, vilket kommer leda till att sysselsättningen inom industrin minskar samtidigt som den ökar inom hemmamarknad samt offentlig sektor.

Rapporten ska presenteras på ett seminarium på måndag 15 oktober i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm kl. 13.30-16.00. Deltagande på seminariet är Lars Calmfors, Annika Winsth chefekonom Nordea, Veli-Pekka Säikkälä avtalssekreterare IF Metall samt Mikael Johansson ordförande Målarna och 6F.

Calmfors rapport

Mer om seminariet

 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: