Magnus Pettersson i Norrtälje.

Fotograf: Janne Sparrman

Fastighets 1 maj i Norrtälje

- Det ska finnas kompetensutveckling genom hela arbetslivet, både fackligt och yrkesmässigt.

Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson 1-majtalade i Societetsparken i Norrtälje.

Läs hela talet.

Mina Hanna med 6F-banderoll i Norrtälje.

 

Medlemmar i Fastighets Region Ost i Norrtälje.

Tal 1 maj i Norrtälje 2018.
Förbundsordförande Magnus Pettersson, Fastighetsanställdas Förbund
Det talade ordet gäller

Mötesdeltagare.
I dag firar vi återigen arbetarrörelsens stora högtidsdag – första maj!
Vi samlas för frihet, solidaritet och rättvisa. Det har vi gjort i 128 år nu.

Första maj behövs – så länge som vi har orättvisor som skiljer människor åt.
Första maj behövs – så länge vi har en värld där många lever i ofrihet och förtryck.
Första maj behövs så länge som marknadsvärdet sätts före människovärdet.

Vi som samlas här är i dag i Norrtälje är en solidaritetens hälsning till alla. Till alla människor som varje dag över hela vår jord tar strid för jämlikhet, rättvisa och frihet.

Första maj är en befrielsens dag. En dag som behövs. För Sverige är fortfarande ett klassamhälle.

Visst går det bra för Sverige nu men det går inte bra för hela Sverige. Det går inte bra för alla som lever och arbetar här. Sverige är ett av de industriländer där klyftorna ökat snabbast de senaste årtiondena.

Mötesdeltagare, så kan vi inte ha det. Det krävs en rejäl omfördelning. Vi behöver satsa på välfärden. Vi behöver ett rättvist skattesystem. Och vi behöver en skola som ger alla barn samma chans.

Nyligen presenterade LO en tydlig reform för att nå dit: En storsatsning på fritids. Vi kallar det lär-fritids. Där ska varje barn som behöver kunna få hjälp med läxorna. Det ska inte bero på föräldrarnas utbildning eller hur mycket de orkar efter en lång arbetsdag.

De borgerliga invändningarna lät inte vänta på sig. De sa som vanligt: "Vi har inte råd".
Vilka vi, undrar jag?
Är det samma människor som tycker att vi har råd med RUT-avdrag till poolrengöring, med sänkta skatter och att skicka våra gemensamma välfärdspengar ner i fickorna på aktieägare?

Jag undrar om vi har råd att inte hjälpa våra barn till en tryggare barndom och bättre möjligheter att klara läxorna?

Tro inte på dem som säger att vi inte har råd att bryta ojämlikheten! Det är inte sant.
Ökade klyftor är ingen naturlag. Allt går att ändra. Det är fullt möjligt, bara den politiska viljan finns.

Men då behöver vi ha en regering som sätter vanligt folks trygghet främst. Det har vi i dag och det behöver vi om 132 dagar också. Så många dagar är det kvar till det val då det avgörs vilken väg Sverige ska ta de närmaste åren.

Jag kommer från Fastighetsanställdas Förbund ett av medlemsförbunden i LO. Vi och hela LO vill ha en socialdemokratiskt ledd regering
Socialdemokraterna är garanten för trygghet på̊ jobbet. De skapar möjlighet för vanligt folk att utvecklas ett samhälle där fackföreningar och arbetsgivare möts och bestämmer villkor och lön.

Socialdemokraterna vill ha ordning och reda i skolan, fler och mer välutbildad personal i äldreomsorgen. De vill att vård alltid ska ges efter behov, aldrig efter plånbokens tjocklek. De vill stoppa vinstjakten i välfärden. Socialdemokraterna vet att jobb och tillväxt är en förutsättning för utveckling och trygghet i hela landet.

Jag vill också enkelt förklara varför Moderaternas politik är dålig för vanligt folk:
En moderatledd regering med stöd av Sverigedemokraterna vill sänka lönen och göra jobben otrygga för vanligt folk. De vill sänka skatten för de rika och gynna fåtalet. De vill låta pengar som skulle gå till välfärd försvinna i skatteparadis. De ser otryggheten men i deras program ingår inte att investera i välfärd i hela landet.

Vårt alternativ är ett annat. Vi vill ha trygghet på jobbet. Vi vill att alla barn ska få kunskaper och utvecklas i skolan och att vården alltid hjälper den med störst behov först, inte den som har tjockast plånbok. Vi vill stoppa vinstjakten i välfärden. Vi menar att jobb och tillväxt är en förutsättning för utveckling och trygghet i hela landet. Vi vill ha ordning och reda i migrationspolitiken.

Vanligt folks trygghet måste sättas främst!

Därför stöder vi Socialdemokraterna. De har visat att de kan ta ansvar för Sverige och att de strävar efter ett samhälle som präglas av trygghet i vardagen, fler och bättre jobb samt ökad jämlikhet.

Låt mig nämna fyra av de reformer som vår regering har genomdrivit. Reformer som aldrig hade blivit verklighet om de andra fått bestämma:

- Det är billigare att vara med i facket. Vi får göra skatteavdrag på vår fackföreningsavgift igen.
- Alla barnfamiljer får 200 kronor mer i barnbidrag per barn.
- Sänkt skatt och höjt bostadstillägg för de pensionärer som har de tuffaste marginalerna.
- Kommuner och landsting får tio miljarder varje år. Pengar som behövs i välfärden.

Fyra reformer som betyder nåt. På riktigt. I vardagen. I plånboken. För vanligt folk.

Från det andra hållet gnälls det över att arbetarnas löner är för höga. Över att välfärdsbolagens vinster blir för låga. Över att man inte längre får göra avdrag för poolrengöring.

Socialdemokraterna går till val på en helt annan politik:

Heltid ska bli norm på hela arbetsmarknaden.
Utvecklingen mot allt fler otrygga anställningar ska hejdas.
14 000 undersköterskor, sjuksköterskor och läkare ska anställas fram till år 2020.
10 000 fler poliser. Det ökar vanligt folks trygghet i hela landet.
En jämlik skola. Socialdemokraterna ska fortsätta att förbättra gymnasieskolan.
Alla unga, oavsett var man bor eller varifrån man kommer, ska få en bra gymnasieutbildning. Att gymnasiets yrkesprogram nu ska ge behörighet till högre studier innebär dels att fler unga människor kommer att välja ett yrkesprogram. Det innebär en trygghet för de val och de förändringar de eleverna kommer att möta i framtiden.

Våra krav är enkla: Heltid. Välfärd. Trygghet. Utbildning.

Det är valår i Sverige i år. Valet för oss i Fastighets handlar om vilka som vill och kan öka tryggheten för vanligt folk.

Fastighetsanställdas Förbund har också tre enkla områden som vi tycker är extra viktiga inför valet den 9 september:

Vi vill att det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Vi säger: Stärk anställningsskyddet och skrota otrygga anställningar. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad och vi måste få bättre trygghet under arbetstid med satsningar på Arbetsmiljöverket och bättre myndighetssamverkan.

Vi vill se en allmän välfärd genom livet och vill satsa 70 miljarder på välfärden, pengar som inte ska försvinna i fria vinstuttag hos företag i branschen. Vi måste satsa på en sjukförsäkring som levererar trygghet och tillåter återhämtning. Vi behöver en arbetslöshetsförsäkring som både höjer taket och tillåter fler att vara med.

Vi vill se ännu fler investeringar för arbete

Det ska finnas kompetensutveckling genom hela arbetslivet, både fackligt och yrkesmässigt. Bygg bostäder för vanligt folk genom stöd till investering för hyresrätter och satsa på en grönare trafik.

Efter flera år med brist på bostadsbyggande kan vi nu se att det äntligen är i full gång. Jag vet att bara här i Norrtälje har befolkningen ökat med 1 300 invånare under förra året. Sådant sker inte om det inte finns en lokal politik som vill det och en regeringspolitik som stöder det.

Fastigheter flyttar inte utomlands. De ska skötas där de står. Vi ser redan i dag att det behöver nyanställas inom fastighetsbranschen på alla plan. I årets avtalsrörelse kom vi överens om ett lärlingsavtal med Fastigo som är ett steg i rätt riktning för branschen i sin helhet.

I fjol hade vi en LO-samordning i avtalsrörelsen som fungerade och det märks på resultatet. Vi har fått lönehöjningar och den viktiga låglönesatsningen utan att behöva betala med försämringar i andra delar av avtalen.

I LO:s styrelse har jag sagt nej till det förslag till principöverenskommelse om etableringsanställningar som finns. Vilket det har blivit en del skriverier kring, vi var flera förbund som var tveksamma av olika skäl. Jag är inte emot etableringsanställningar, men vi har redan problem med överutnyttjande av anställningsstöd i städbranschen.

Överenskommelsen bygger på att inflytande och veto kring dessa anställningar endast finns på företag där vi har en lokal fackklubb. Det nuvarande förslaget bygger på att arbetsgivaren mejlar oss då de anställer någon där vi saknar klubb och vi har ingen koll på att så sker. Etableringsanställningarna skulle starta direkt och vid alla företag utan klubb skulle Fastighets inte ha en chans att slåss för löner i nivå med nuvarande kollektivavtal.

Men vi vill hitta lösningar för etableringsanställningar. Vi anser att det är arbetsmarknadens parter som har det största ansvaret för att de nykomna blir fullvärdiga deltagare i våra samhällen och arbetsmarknader. Detta är för att tydligt markera mot allianspartierna och andra att vi inte vill ha statens inblandning i vare sig lönebildning eller våra rättigheter.

Vi som är verksamma i städbranschen tar redan ett stort ansvar i och med att vi tar emot så många. Jag tror inte att vi skapar fler jobb; varken genom att sänka löner eller genom att skapa fler anställningsstöd.

Vid höstens val avgörs vilken väg Sverige ska ta de närmaste åren. Valet handlar inte bara om vilka partier som ska regera med vilka, om finanspolitik och om handelsbalans.

Det handlar om hur vi har det här i Norrtälje, i min hemkommun Haninge, i min födelsestad Norrköping, i Kiruna i norr i Ystad i söder och Strömstad i väster. Hur vi har det på jobbet, hur våra barn har det i skolan och hur våra föräldrar har det i äldreboendet.

Därför måste vi se till att valrörelsen också handlar om det. Om trygghet för vanligt folk.

För henne som sitter i kassan på stormarknaden. För honom som diskar i restaurangköket. För den som tröstar ett ledset barn på förskolan. För den som städar trapporna i bostadshusen. För dem som bygger bilar och bostäder. För dem som kör bussarna, för dem som röjer skog och delar ut tidningar.

Vår valrörelse handlar om de män och kvinnor, unga och gamla, födda här eller i ett annat land, som bygger Sverige starkt. Vanligt folk.

Den 9 september är det dags att välja och välja rätt!

Tack för att ni lyssnade.

Jag heter Magnus Pettersson och är ordförande för Fastighetsanställdas Förbund, ett av förbunden som är medlemmar i LO.

Magnus Petterson under talet i Societetsparken i Norrtälje.

Fotograf: Janne Sparrman

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: