- Jag är kvinna, jag är väktare till professionen och jag är fackligt aktiv. Eunice Kutto från Kenyan på UNI Property Services Global Meeting i Frankfurt.

Fackliga erfarenheter av #metoo i hela världen

Fackliga erfarenheter av #metoo i hela världen.
Hur globala ramavtal kan ge fackliga medlemmar och bättre villkor. 

Två frågor som diskuteras på UNI:s världsmöte för fackföreningar som jobbar inom fastighetsbranschen.

Publicerad:

Fastighets deltar i vår internationella fackföreningsorganisation UNI:s världsmöte för fackföreningar som jobbar inom fastighetsbranschen. Mötet heter UNI Property Services Global Meeting och avslutas i dag i Frankfurt.

Det internationella mötet fattar inga egentliga beslut utan vi har fått lyssna på olika rapporter och diskussioner om aktuella frågor.

Fyra ämnen som togs upp:

1. Hur kan fackföreningar involvera arbetsgivarnas kunder i kampen för bättre standarder och villkor för de anställda


I Storbritannien och Nederländerna har fackföreningar försökt få till en bättre villkor vid anlitande av entreprenörer. Frågan är om det är mödan värt för fackföreningar att jobba med detta, eller blir det ett hinder för organisering av de anställda? Från USA berättade de om sina erfarenheter från Chicago. I Indien har fackföreningar problem med att regeringen bestämmer för låga minimilöner.

Uni Global Property Service conference Frankfurt, Eddy Stam generalsekreterare UNI Global Property Service, Tom Balanoff, SEIU, USA och Jet Linssen, FNV, Nederländerna.

Fotograf: Magnus Pettersson


2. Frågan om globala ramavtal kan ge genombrott för fackligt arbete

Christy Hoffman, UNI Globals generalsekreterare talade om hur UNI:s arbete kan dra nytta av globala ramavtal inom multinationella företag. Från Latinamerika har UNI erfarenheter av att använda globala ramavtal för att stödja organisering för fackföreningarna.

Christy Hoffman, UNI Globals generalsekreterare

3. Nya bra organiseringskampanjer 

Ett företag i Zambia som betalar hälften av minimilönen har fått fackföreningen ZUSAW att i första hand organisera oppositionen mot det, berättade Pembere Wadzanay. Lenore Friedlaender från fackföreningarna 32BJ SEIU, berättade om hur de organiserar New Yorks taxichaufförer.

4. Rapporter om hur #metoo direkt påverkar det fackliga arbetet

Jane Atto, ATGWU från Uganda berättade om hur det är för kvinnliga säkerhetsvakter att arbeta på mansdominerade arbetsplatser. Hon har själv under många år blivit sexuellt trakasserad av olika manliga chefer då hon arbetade som väktare och driver nu en motrörelse inom väktarbranschen.

Jane Atto, ATGWU från Uganda

Moacyr Peirera, Siemaco, från Brasilien berättade om fackens strategier för att bekämpa sexuella trakasserier, mobbning och arbetsplatsvåld där.

Eunice Kutto, KNPSWU, från Kenya, berättade hur det är att vara kvinna och fackligt aktiv i Kenya.

Valarie Long, SEIU, från USA, berättar om hur det är att ta striden för #metoo både inom och utanför sin fackliga organisation.

Magnus Pettersson

Fastighets delegation på mötet i Frankfurt: Magnus Pettersson, Frida Cederborg, Ewa Edström, Torbjörn Jonsson

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: