13 valda ledamöter och en personalrepresentant. Fastighets nya förbundsstyrelse.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Den nya förbundsstyrelsen

Fastighets nya förbundsstyrelse på bild. 13 valda ledamöter.

Publicerad:

Fastighets nya förbundsstyrelse samlad. De är valda till och med nästa kongress 2022.

Ysabel Saavedra Nilsson, avdelning Arlanda
Timo Närhi, avdelning Trelleborg
Camilla Claesson, avdelning Göteborg C
P-O Timan avdelning Höga Kusten
Jessika Bäckman. avdelning Umeå
David Sjörén, avdelning Falköping
Joakim Olofsson, avdelning Hässleholm
Eshag Najmeddin, Stockholms City
Patrik Hellström, avdelning Västerås
Veronica Boström, avdelning Örebro
Magnus Pettersson, förbundsordförande
Yvonne Nygårds, andra förbundsordförande
Jari Visshed, tredje förbundsordförande
och
Conny Lundin, personalrepresentant för Ombudsmannaklubben

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: