Deltagarna på Småland-Blekinges första avdelningsforum i Växjö.

Fotograf: Janne Sparrman

Avdelningsforum Småland-Blekinge

-Avdelningsforum är att bygga nätverk mellan er, mellan avdelningar, sa Yvonne Nygårds, Fastighets andre förbundsordförande.

Publicerad:

Avdelningsforum i Växjö hade kallat alla avdelningar i Småland och Blekinge, både från Region Syd och Region Väst. Denna första gång som avdelningsforum hölls i Småland var lokalen LO-distriktet i Växjö i Småland-Blekinge.

Avdelningsforum Småland-Blekinge i LO-distkritets lokaler i Växjö.

Avdelningsforum beslutades av Fastighets kongress i somras.

- Egentligen är det inte så svårt. Forum ska bygga nätverk mellan er i våra avdelningar för att kunna göra mer verkstad tillsammans. Vi måste kunna nå varandra lätt. Vi ska också bygga virtuella samarbetsrum via förbundets sidor "Mina sidor" på fastighets,

Yvonne Nygårds, Fastighets andre förbundsordförande ser avdelningsforum som avdelningarnas nya gemensamma nätverk. Stefan Karlsson, Karlskrona lyssnar.

Det sade Fastighets andre förbundsordförande Yvonne Nygårds som inledde forum. Fastighets har 2 426 medlemmar i området. Avdelningsforum hatr också som syfte att de förbundsstyreleledamöter som finns i området ska ha bättre kontakter med alla i Fastighets.I Växjö deltog både Joakim Olofsson från Markaryd och Annica Falck, Skövde av förbundsstyrelseledamöterna.

-Det är väldigt viktigt att förbundsstyrelseledamöterna tar ansvar för de kommande avdelningsforum som ska hållas, sa Yvonne Nygårds.

- Ja, vi är en väldigt ny och utökad förbundsstyrelse som just har börjat jobba och vi är inställda på att jobba utåt mycket, sa Joakim Olofsson.

Deltagarna på forum hade gemensamma diskussioner om vad som är viktigt att samarbeta om och vilka olika uppdrag och annat som forum kan ha betydelse för.

- Det viktigaste för oss överallt i Fastighets är att hela tiden komma ut på arbetsplatserna och möta människorna som jobbar i våra branscher. Vi ska fråga dem om medlemskap och bilda klubbar, sa Joakim Olofsson.

LO-distriktets ombudsman, Dan Mattsson, berömde Fastighets för engagemang i LO-facken.

Fotograf: Janne Sparrman

Dan Mattsson, LO-distriktets ombudsman, uppskattade att få vara den som fick vara med på detta första forum. Han berömde det arbete som många förtroendevalda i Fastighets bidrar med i LO:s verksamhet regionalt och lokalt.

- Fastighets är ofta de som är väldigt duktiga på att jobba i LO-facken speciellt, sa han.

Han talade sig varm för att ordna gemensamma medlemsutbildningar för medlemmar.

Tvärfackliga studier inom LO-distriktet talade Dan Mattsson om.

- Att jobba tvärfackligt ska vara en bra utveckling för det egna förbundets arbete. Jag hoppas att ni hittar fram till ännu större engagemang, inte minst facklig-politiskt sa Dan Mattsson.

Deltagarna på Fastighets avdelningsforum Småland-Blekinge i Växjö 27 september:
Joakim Olofsson, Markaryd, Peter Berglund, Jönköping, Jesper Zettergren, Västervik, Jane Lundh, Växjö, Stefan Karlsson, Karlskrona, Annica Falck, Marie Stang,Stefan Björkenstam, Ivy Salaris, Yvonne Nygårds, Janne Sparrman, Dan Matsson, LO-distriktet.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: