Avdelningsforum i Skåne i Malmö.

Fotograf: Janne Sparrman

Avdelningsforum Skåne

- Vi måste prata med varandra. Det är vad facklig verksamhet handlar om.

Fastighets andre förbundsordförande, Yvonne Nygårds, på Skånes första avdelningsforum.

Publicerad:

Fastighets har 3 496 medlemmar i avdelningarna inom Skånes LO-distrikt. Nu har avdelningarna haft sitt första avdelningsforum. En mötesform som beslutades på förbundets kongress i somras.

- Vår främsta uppgift i Fastighets är att värva medlemmar och organisera arbetsplatser där vi saknar förtroendevalda. Vi ska utbilda och informera och skapa sammanhållning. Om vi inte för alla att vara med på arbetsplatsen blir vi svagare i förhandlingar om löner och annat, sa Yvonne Nygårds.

- Det är jättebra att vi kan ta upp alla frågor i ett sånt här möte, sa Slavisa Nikolic, Helsingborg.

- Framöver blir det förbundsstyrelsens ledamöter som ska ta ansvar för att avdelningsforum fungerar. Vi ska känna varandra, känna tillit till varandra och ur det kan vi växa och klara våra uppgifter bättre, sa Yvonne Nygårds.

- Det är bra med att mötas så här, vi behöver en gemensam linje för att samarbeta och kämpa ihop, sa Sergio Lagunas, avdelning Malmö centrum.

LO-distriktets ombudsman, Mikael Andersson, berättade om LO-distriktets arbete och efterlyste fler kontakter mellan Fastighets avdelningar och berättade om studier.

Fotograf: Janne Sparrman

- Vår kurs Insikter är en jättebra kurs för tvärfackligt arbete på avdelningsnivå. Jag tycker avdelningsforum är ett jättebra initiativ som fler förbund borde följa efter, sa Mikael Andersson.

Deltagare i Avdelningsforum i Malmö 26 september:

Sergio Laguna, Malmö centrum, Anita Göransson, Ystad, Lucia Turus, Malmö Nord, Slavisa Nikolic, Helsingborg, Silvana Milanovic, Malmö Syd, Senad Halimovic, Malmö Syd, Janne Clausen, Marie Stang, Yvonne Nygårds, Joakim Oscarsson, Janne Sparrman, Mikael Andersson, LO-distriktet.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: