Deltagare på Fastighets avdelningsforum i Mellersta Norrland: Kristina Ström, Härnösand, Peter Aronsson, ombudsman, Annelie Vikberg, Sundsvall, P-O Timan, Höga kusten och förbundsstyrelsen, Yvonne Mårtensson, Sundsvall, Torbjörn Silén, Timrå, Yvonne Nygårds, andre förbundsordförande, Robert Kuusikko och Mikael Lidholm, LO-distriktets styrelse.

Fotograf: Janne Sparrman

Avdelningsforum Mellersta Norrland

- En av våra viktigaste uppgifter i facket är att skapa sammanhållning.

Fastighets andre förbundsordörande Yvonne Nygårds berättade om vad som ligger bakom bildandet av avdelningsforum.

Publicerad:

Det finns 908 Fastighetsmedlemmar inom LO-distriktet i Mellersta Norrland som består av Västernorrlands och Jämtlands län.

I Sundsvall samlades representanter för Fstighets avdelningar inom området för det första avdelningsforumet. En mötesform som beslutades av Fastighets kongress i år.

- Vi har för många arbetsplatser utan både medlemmar och förtroendevalda. Vi måste få fart på vår verksamhet, det är en överlevnadsfråga för oss.Vi måste hitta bättre vägar att organisera och få alla att vara med i facket, berättade Yvonne Nygårds om de uppgifter som avdelningsforum har att ta tag i.

Från LO-distriktet kom styrelseledamöteran Mikael Lidholm och Robert Kuusikko. De ser gärna att Fastighets hittar vägar till bättre deltagande i LO-distriktets verksamhet.

Deltagarna från avdelningarna hade grupparbete om saker som kan göras.

- Kan vi inte ha mer samarbete mellan avdelningarna genom att använda Skype, undrade Annelie Vikberg, Sundsvall.

Grupparbetets främsta resultat var insikten i att ordna träffar med nyanställda snabbt, helst i samband med introduktion, för att erbjuda medlemskap i facket.

- Vi inser att vi måste bygga nätverken och göra dem tätare här, redovisade P-O Timan, Höga Kusten.

Med LO-distriktets representanter diskuterades olika gemensamma verksamheter och samarbeten för tvärfackligt arbete.

Kristina Ström från Härnösand hade en önskan om bättre samarbete för att få fart på Unga Örnars verksamhet.

- Visst är Unga Örnar viktigt för oss i facket? Vi behöver ha bättre barnverksanhet, det måste vara en bra grund för att få fungerande facklig verksamhet, sa hon. 

Deltagare på Fastighets avdelningsforum Mellersta Norrland i Sundsvall:

Annelie Vikberg, Sundsvall, Yvonne Mårtensson, Sundsvall, Torbjörn Silén, Timrå, Kristina Ström, Härnösand, P-O Timan, Höga Kusten, Robert Kuusikko, LO-distriktets styrelse, Mikael Lidholm, LO-distriktets styrelse, Sanna Wallin, Yvonne Nygårds, Peter Aronsson, Janne Sparrman.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: