Representanter från avdelningar i Dalarna-Gävleborg i Gävle på avdelningsforum.

Fotograf: Janne Sparrman

Avdelningsforum Dalarna-Gävleborg

- Ja, det är viktigare med möten på jobbet, i matsalen, än medlemsmöten på kvällen, sa Mats Hansson, Säter.

Möten på jobbet var en viktig fråga vid första avdelningsforumet i LO-distriktet i Dalarna-Gävleborg.

Publicerad:

Fastighets har 1 599 medlemmar inom Dalarna-Gävleborgs LO-distrikt. Fastighets avdelningar inom området har haft sitt första avdelningsforum.

- Med avdelningsforum finns nu chansen att Fastighets avdelningar tillsammans kan få bättre representation i LO-distriktet. Vi kan också bättre få fart på samarbetet inom 6F-grupperna i detta område. 

I LO-distriktet ska alla nomineringar inför årmötet vara inne senast 10 mars nästa år.

Mats Eriksson, LO-distriktets ordförande från Vannsätter i Söderhamn och LO-ombudsman  Viktor Rasjö deltog på forum och efterlyste fler Fastighetsrepresentanter i politiken,

- Det är viktigt att få in representanter från Fastighets också på politiska uppdrag. Vi behöver fler som kan vara med i det facklig-politiska arbetet, sa Viktor Rasjö. 

Efter lunch fick deltagarna fundera över bra grejer för Fastighets förtroendevalda att göra för att få bättre fart på den fackliga verksamheten.

- Vi måste vara mera aktiva, särskilt på jobbet. Fler möten på jobbet. Vi ska vara på plats, sa Torny Lycke, Norra Dalarna.

- Ja, det är viktigare med möten på jobbet, i matsalen, än medlemsmöten på kvällen, sa Mats Hansson, Säter.

Deltagare på Avdelningsforum Dalarna-Gävleborg 8 oktober:

Mats Hansson, Avesta/Hedemora/Säter, Adora Tunmats, Borlänge, Ann-Sofi Venell, Gävle, Carina Nilsson, Gävle, Bo Engström, Hudiksvall, Torny Lycke, Norra Dalarna, Mats Eriksson och Viktor Rasjö, LO-distriktet samt Yvonne Nygårds, Jessika Bäckman, Mikael Norén, Sanna Wallin, Ewa Edström och Janne Sparrman, Fastighets.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: