Fastighets andre vice förbundsordförande Yvonne Nygårds kommenterar Katalysrapporten i ett seminarium i afton.

Fotograf: Anna Ledin Wirén

Katalys: Arbetarklassen domineras av kvinnliga arbetare

Den svenska arbetaren är allt oftare en kvinna. Det visar en Katalys-rapport som kommenteras av Yvonne Nygårds i ett seminarium i afton.

Publicerad:

Den svenska arbetaren är allt oftare en kvinna. Det visar ekonomihistorikern Elinor Odeberg i en ny rapport för tankesmedjan Katalys.

Elinor Odebergs rapport visar att ett systemskifte har skett på den svenska arbetsmarknaden. Där har ekonomin gått från att vara i huvudsak industribaserad till att vara tjänstebaserad.

Att den offentliga sektorn växte stadigt från mitten av 1900-talet ledde till att många kvinnor, som tidigare arbetade i hemmet, kom ut i arbetsmarknaden och blev en allt större del av den växande tjänsteproduktionen.

De två stora tjänstesektorerna, offentlig sektor och handel, domineras av kvinnodominerande yrken. De är undersköterskor, barnskötare, butiksbiträden och lokalvårdare. Det finns en förlegad syn på arbetarklassen, som utgår från en mansnorm. För att lyfta dagens arbetarklass är det arbetarkvinnors mycket bekymmersamma villkor som bör synliggöras, uppvärderas och organiseras, visar rapporten.

Elinor Odebergs rapport ingår i Katalys utredningsserie "Klass i Sverige" och visar att strukturomvandlingen på arbetsmarknaden inneburit allt fler otrygga jobb och en ökad utbytbarhet.

De fackliga framgångar som stärkt arbetarmännens villkor kommer allt färre till del i takt med att maktförhållandena på arbetsmarknaden förändrats.

- Förskjutningen från varuproduktion till tjänsteproduktion innebär nya utmaningar för arbetarrörelsen.Om dessa utmaningar inte möts har arbetarrörelsen problem  med att fortsätta vara relevant. I detta ligger en enorm politisk sprängkraft för den som förstår att kanalisera den, enligt rapporten.

Niels Stöber, redaktionssekreterare för "Klass i Sverige" menar att Odebergs rapport är ett centralt bidrag för synliggörandet av kvinnor i arbetarklassen:

– Den här rapporten är ett viktigt inlägg som lyfter fram den stora grupp av kvinnor som fått allt för lite utrymme i debatten och samtidigt fått försämrade arbetsvillkor. Den här rapporten hur ett större fokus på arbetarkvinnor är nödvändigt för arbetarrörelsens fortsatta kamp mot ojämlikhet, säger han.

"Arbetarklassens blinda fläck" presenteras på ett seminarium på ABF, Stockholm den 9:e april, kl 18. Fastighets andre förbundsordförande Yvonne Nygårds medverkar i seminariepanelen.

Mer om seminariet

Läs hela rapporten

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: