6F:s lönerapport "Lågt lönemärke gynnar högavlönade"

Förbunden inom 6F – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – presenterar idag sin första rapport ur lönebildningsprojektet "Lönebildning för jämlikhet".

Publicerad:

Rapporten

Denna första rapport "Lågt lönemärke gynnar högavlönade" tar avstamp i ett av LO-förbundens gemensamma mål i att minska löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän.

- Dagens lönebildningsmodell innehåller mycket bra. Men det finns ett problem i att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän fortsätter att öka. Rapporten visar att när industrin sätter lönemärket lågt gynnar det de högavlönade eftersom de tar ut överskottet i lokal lönebildning på arbetsplatsen. Arbetarna har mycket sällan sådana möjligheter, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng projektledare för lönebildningsprojektet.

För att inte tjänstemännen ska fortsätta dra ifrån arbetargrupperna visar rapporten på att hela löneutrymmet måste tas ut i det normerande avtalet. Det vill säga lönemärket måste sättas på rätt nivå från början.

- LO och LO-förbunden måste gemensamt ta ansvar för att i framtiden sätta lönemärket högre så att hela det samhällsekonomiska löneutrymmet tas ut. Med dagens modell fortsätter klyftorna att vidgas och därmed arbetarna att halka efter tjänstemännen, säger Mikael Johansson ordförande Målareförbundet.

Rapporten presenteras i samverkan med Katalys vid ett seminarium på Barnhusgatan 6 i Stockholm 13:00.

Mer om seminariet

Kontakt:
Kristoffer Arvidsson Thonäng
utredare Seko samt projektledare 6F
072- 733 27 80

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: