6F-seminarium om lönebildning

6 F bjuder in till seminarium "Lågt lönemärke gynnar högavlönade", 10 april, 13:00-14:30 på Barnhusgatan 6 i Stockholm. Anmälan krävs.

Publicerad:

Arbetsmarknaden har förändrats drastiskt de senaste 20 åren och det har också lönebildningen. Reallönerna har, totalt sett, ökat, men vinnarna är tjänstemännen vars löner ökat mer än arbetarnas. I kronor räknat har löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän mer än fördubblats. Kvinnor är en annan grupp vars löner fortsätter att halka efter.

20 år efter att Industriavtalet inleddes är det dags att utvärdera dagens lönebildningsmodell. 6F har därför, inlett projektet "Lönebildning för jämlikhet" med syftet att lägga grunden för en ny lönebildningsmodell på arbetsmarknaden.

På seminariet presenteras rapporten "Lågt lönemärke gynnar högavlönade" skriven av Mats Morin. Den visar att tjänstemännen har kunnat höja sina löner på bekostnad av arbetare på grund av att lönemärket idag satts för lågt. Hade lönebildningsmodellen sett annorlunda ut hade arbetare idag haft en betydligt högre månadslön.
Seminariet ställer frågan: Vilka är vägarna framåt för en mer jämlik lönebildning i framtiden?
Medverkande:
Mats Morin, fd LO-ekonom och rapportförfattare, inleder.
Kommentarer och samtal med
Eva Guovelin, ordförande Livsmedelsarbetareförbundet.
Mikael Johansson, ordförande Målarförbundet.
Ulrika Lindstrand, ordförande Civilingenjörerna.
Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.
Daniel Suhonen, chef Katalys, leder samtalet.
Seminariet är en del av 6F lönebildningsprojekt – "Lönebildning för jämlikhet".
Arrangörer: 6F och Katalys

Tid och plats: Tisdag 10 april 13:00–14:30 Lokal: Kompassen, Barnhusgatan 6, Stockholm

Anmälan via mail

Anmälan via länk

Facebooklänk om seminariet

Seminariet på Katalys hemsida

Om lönebildningsprojektet på 6F:s hemsida


 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: