Seko och Fastighets tillsätter utredning om sammanslagning

Fastighets och Seko går nu vidare från förstudie till utredning om att bilda ett gemensamt förbund.

-Vi är positivt inställda till ett fördjupat samarbete och sammanslagning, säger fackförbundens ordföranden Magnus Pettersson och Valle Karlsson.

Publicerad:

Seko och Fastighets har under en tid diskuterat förutsättningarna för att bilda ett gemensamt förbund. Hittills har en förstudie genomförts. Då båda förbunden har haft mycket på agendan i form av avtalsrörelser, kongresser med mera. Ytterligare steg i diskussionerna har därför inte kunnat tas.

I veckan beslutade förbundsstyrelserna i de båda förbunden att tillsätta en utomstående utredare som på djupet ska utreda förutsättningarna. Första steget blir att förbunden ska enas om utredningsdirektiv. Ambitionen är att direktiven ska vara klara före årsskiftet.

Samarbetet mellan Seko och Fastighets har sedan 6F bildades utvecklats och fördjupats.

- Det finns en bred samsyn mellan förbunden i avtalsfrågor, arbetsmiljöfrågor, studier och näringspolitiska frågor. Samarbetet mellan de båda förbunden fungerar bra, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko och Magnus Pettersson, förbundsordförande i Fastighets.

Förbunden är överens om att arbetet får ta tid.

-Vi är positivt inställda till ett fördjupat samarbete och i förlängningen en sammanslagning. Vi är också överens om att arbetet får ta den tid som krävs, säger de båda förbundsordförandena.

Målet för ett eventuellt gemensamt förbund är att medlemmarna ska få mer fackförening för pengarna. Det ska också leda till ett förbund som blir starkare ekonomiskt, servicemässigt, påverkansmässigt och med en stark arbetsplatsbevakning och ett stort medlemsinflytande.

Ett gemensamt förbund mellan Seko och Fastighets skulle innebära ett förbund med 150 000 medlemmar.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: