Medlemssamtal pågår

Vad tycker du om Fastighets?

Hur kan vi tillsammans engagera fler medlemmar och förtroendevalda?

Vi vill veta vad du tycker.

Publicerad:

Från nu och närmaste månaderna har alla medlemmar möjlighet att påverka förbundets verksamhet. Vi kommer att genomföra medlemssamtal på alla våra möten, avdelningsmöten och klubbmöten. Vi hoppas att så många som möjligt kommer på mötena för att vara med och påverka.

Hur ser du Fastighets organisation och verksamhet och vilka frågor vill du att vi ska driva? Vilka förändringar vill du se för att Fastighets ska engagera fler medlemmar, förtroendevalda och bli starkare tillsammans, en starkare fackförening?

Alla medlemmars röster är viktiga. Alla medlemmar kan delta i våra medlemssamtal.
Förbundet har under året inlett en stor satsning på organisering. Vi jobbar med att bygga upp våra klubbar och avdelningar. Att utveckla den lokala facklig verksamheten och värva fler medlemmar.

För att kunna förbättra organisationen och arbeta med de frågor som medlemmarna tycker är viktiga genomför Fastighets ett medlemssamtal. Fram till 20 oktober 2017 har du direkt möjlighet att påverka organisationen.

Här ser du frågorna vi ställer:

Vilka frågor tycker du och dina arbetskamrater är viktigast på din arbetsplats?
Vad kan vi tillsammans i avdelningen göra för att engagera medlemmarna?
Varför är det viktigt att vi i Fastighets att blir fler medlemmar?
Vad fick dig att komma till det här mötet ?

Om du inte kan delta på något möte så kan du ändå vara med och påverka.
Gå in på Mina sidor och svara direkt. Logga in som medlem och klicka på Medlemssamtal uppe till vänster på öppningssidan.

Mina sidor

Under september och oktober har din avdelning möten. På alla dem kommer dessa frågor också att tas upp.
I början av november hålls förbundsmöte med ombud från alla avdelningar och där diskuteras en första rapport från medlemssamtalen.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: