Förbundsmöte inför kongressen nästa år

Förbundskongressen i maj, valåret 2018 och fortsatt hårt arbete med organisering.

Det blir Fastighets viktigaste frågor nästa år. Den inriktningen godkändes av förbundsmötet som hölls på Rönneberga, Lidingö, de första dagarna i november.

Publicerad:

Till förbundsmötet samlas ombud från alla avdelningar i landet och diskuterar förbundets aktuella frågor.

Fastighets 18:e ordinarie kongress hålls på Stora Essingen i Stockholm 25-27 maj nästa år. Till den har 150 motioner i olika ämnen skickats in. I februari håller alla avdelningar årsmöten och beslutar vem de skickar som ombud till kongressen. Kongressen är därmed en av de tre viktigaste frågorna för förbundets arbete nästa år.

Ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen presenterar sig på förbundsmötet. Från vänster: Cecilia Samuelsson, Conny Lundin-ombudsmannaklubbens representant, Jari Visshed, Kjelle Lundgren, Yvonne Nygårds, Roger Sandlund, Liljana Panic, Patrik Hellström, Magnus Pettersson.

Förbundsstyrelsen har beslutat om tre prioriterade områden som ska prägla förbundets arbete nästa år, 2018. Den andra viktiga frågan är arbetet under valåret, de tre valen till riksdag, landsting och kommun i september har stor betydelse för vad som sker med medlemmarnas vardag och fackets möjlighet att driva frågor.

Den tredje viktiga frågan är organiseringsarbetet.

– Det handlar inte minst om att hjälpa våra lokala avdelningar att bedriva verksamhet. Vi behöver agitera och värva medlemmar, hjälpa klubbar och lokala arbetsplatsombud så att de kan värva själva. Vi har också ett helt nytt verksamhetsområde – jämlikhet och ungdomsfrågor. I det vida begreppet organisation ingår allt som rör medlemsvård, sa Magnus Pettersson, Fastighets förbundsordförande på förbundsmötet.

Förbundsmötet behandlade även olika frågor, yrkanden, som kommit in från avdelningarna.

Emil Isenheim, Uddevalla och Linda Karlsson, Lidköping var mötesordföranden.

Frågan om a-kasseersättningen när förtroendevalda jobbat med fackliga frågor togs upp. Förbundet har jobbat via LO och en utredare tillsatt av regeringen har ett nytt förslag som väntas läggas fram för riksdagen under nästa år.

Frågan om att varje avdelning ska ha egen epost-adress inom förbundets mailsystem togs upp. Fastighets andre förbundsordförande Yvonne Nygårds berättade om att det arbetet pågår.

Två frågor om vilka försäkringar som är aktuella när en förtroendevald drabbas av sjukdom gicks igenom.

Hur förtroendevalda i avdelningarna får tillgång till nödvändiga uppgifter för att kunna sköta sin verksamhet bättre diskuterades. Frågan kompliceras av att det införs nya lagregler och bestämmelser i Sverige nästa år för hur sådana uppgifter ska skötas. Enligt andre förbundsordförande Yvonne Nygårds finns ändå goda möjligheter att förbättra förbundets förmåga i enlighet med frågeställarens önskemål.

Förbundsordförande Magnus Pettersson rapporterade om att Fastighets och Seko beslutat att fortsätta arbetet med att undersöka möjligheterna att bilda ett nytt gemensamt förbund.

- 2021-2022 kan Fastighets och Seko bilda gemensamt förbund, sa Magnus Pettersson.

- Vi ska fortsätta den utredning som inletts om att se över möjligheterna att bilda ett nytt gemensamt förbund. Nu arbetar vi med att ta fram direktiv till en utomstående utredare som kan tillsättas i början av 2018. Det finns olika frågor som måste lösas men min förhoppning är att det ska gå att lösa. Men det får ta den tid det tar och tidigast 2021-2022 är min bedömning att vi kan vara framme vid att bilda ett nytt gemensamt förbund, sa Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

Förbundsstyrelsen arbetar också med att ta fram ett förbättrat förslag till riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering.

- Dessa frågor har aktualiserats ytterligare med den rapportering som kommit tack vare #metoo på sociala medier. Det här är en allvarlig sak och i Fastighets vill vi att det ska vara tydligt att vi inte accepterar detta, sa Magnus Pettersson.

Tredje förbundsordförande Jari Visshed rapporterade om de nyss avslutade förhandlingarna om kollektivavtal på Samhall.

- Vi jobbar för att fler på Samhall ska bli med i Fastighets, sa Jari Visshed.

- Vi har i dag 5 000 medlemmar på Samhall. Vi borde ha betydligt fler. Om alla är rätt organiserade skulle vi nog kunna ha ytterligare 5000 medlemmar. Vi måste fortsätta med att jobba för att fler som arbetar på Samhall blir rätt organiserade och tillhör Fastighets. Vi måste jobba för att få fler klubbar på arbetsplatserna och få fler förtroendevalda där. Då får vi en facklig närvaro som är väldigt viktig.

Redovisning efter grupparbete om Medlemsenkäten.

Fotograf: Ann Bjurholt

En stor del av den första dagens arbete för ombuden var grupparbete och redovisning med anledning av den medlemsundersökning som genomförts vid avdelningsmöten och via medlemmarnas inloggning på hemsidan.

Grupparbete.

Fotograf: Ann Bjurholt

Många olika frågor om förbundets verksamhet togs upp och förbundsstyrelsen fick i uppgift att arbeta vidare med de frågor som togs upp.

6F:s valansvarige, Anton Levein, Elektrikerna.

Fotograf: Janne Sparrman

Förbundsmötet besöktes också av 6F:s valansvarige, Anton Levein, Elektrikerna, som berättade hur valarbetet inom 6F-förbunden planeras gemensamt för nästa år.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson berättade för förbundsmötet om det arbete alla LO-förbund deltar i för att förbereda möjligheterna att förbättra anställningsskyddet och ge bättre trygghet vid omställning för LO-förbundens medlemmar.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

- Vi måste hitta bättre vägar att samexistera med arbetsgivarna. Vår tradition talar för att vägen att förhandla ger bättre skydd än den lagstiftning som så många politiska partier vill angripa och försämra. Vi måste jobba med vår gemensamma fackliga styrka, vi behöver hitta vägar till egna regleringar med arbetsgivarna, sa han.

Diskussioner i pauserna.

Fotograf: Ann Bjurholt

Förbundsmötet godkände även förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2016 och förrättade fyllnadsval till förbundsstyrelsen.

Till ny ordinarie ledamot valdes Roger Sandlund, Haparanda.

Fyra nya ersättare valdes också: Timo Närhi, Trelleborg - personlig ersättare för Kjelle Lundgren, Jessika Bäckman, Umeå - personlig ersättare för Roger Sandlund, Silvio Siles, Bandhagen - personlig ersättare för Christina Petranyi, Veronica Boström, Örebro - personlig ersättare för Patrik Hellström.

Förbundsmötet på Rönneberga, Lidingö 1-2 november 2017.

Fotograf: Janne Sparrman

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: