Förbundscirkulär Almega Serviceentreprenad klart

Fastighets Cirkulär för avtalet med Almega Serviceentreprenad 2017 - 2020 är klart.

Publicerad:

Det nya avtalet blev klart 2 juni. Avtalsperioden omfattar perioden 1 juni 2017 – 31 maj 2020.

Lönerna höjs med 512 kronor 1 juni 2017, 550 kronor 1 juni 2018 och 550 kronor 1 juni 2019.

Lägsta utgående månadslön till arbetstagare fyllda 22 år blir 22 212 kronor 1 juni 2017, 22 762 kronor 1 juni 2018 och 23 312 kronor 1 juni 2019.

Förbundets Cirkulär finns publicerat på Kollektivavtalssidan. Klicka på röda länken.

Kollektvivavtalssidan Almega Serviceentreprenad

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: