6F-utredning om framtidens löner

6F har satt igång utredningen om en ny lönebildningsmodell.

- Vi behöver ett alternativ till nuvarande industrimodell, säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.

Publicerad:

Förbunden inom 6F – Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko – har länge varit kritiska mot den rådande lönebildningsmodellen på svenska arbetsmarknad. Den innebär att industrins parter sätter lönemärket för hela arbetsmarknaden. 

– När vi framför kritik mot något bör vi också ha ett svar på vad som är alternativet. I I 6F har vi i dagsläget inget konkret svar på alternativet till nuvarande lönebildningsmodell. Därför beslutade vi för ett år sedan att tillsätta vi denna utredning och nu sätter vi igång den, säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.

6F-förbundens främsta kritik är att industrimodellen haft svårt att klara utjämning av löneskillnader samt att 6F-förbunden saknar inflytande över lönenivån för de egna medlemmarna.

– I dagens lönebildningsmodell finns mycket bra, men allt är inte perfekt. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän fortsätter att öka. Vi ser att när vi inte tar ut hela löneutrymmet i centrala avtal tas överskottet ut lokalt av de grupper som har starkare ställning på arbetsmarknaden, säger 6F-utredaren Kristoffer Arvidsson Thonäng, Seko.

– Jämställda löner är en annan viktig fråga att jobba med. Det är ingen hemlighet att arbetsgivarna har avfärdat krav på låglönesatsningar som skulle gynna kvinnodominerade grupper på arbetsmarknaden. De hävdar att dessa krav inte är förenliga med dagens lönebildningsmodell, säger Kristoffer Arvidsson Thonäng.

6F-utredningen kommer lägga fram underlagsrapporter, skrivna av experter i och utanför förbunden. Underlagsrapporterna är fristående rapporter och spegla inte nödvändigtvis förbundens åsikter.

6F-förbundens utredning gör en slutrapport med utgångspunkt från underlagsrapporterna. Där finns förbundens förslag på en framtida lönebildningsmodell. Slutrapportenska vara klar sommaren 2019.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: