TTIP-avtal fara för demokratisk handel

Fackliga rättigheter eller beslut fattade av Sveriges riksdag får inte bli handelshinder. Det skriver 6F-förbundens och Pappers ordförande i en debattartikel i SvD.

De varnar för konsekvenserna av handelsavtalen TTIP och CETA.

Publicerad:

Läs artikeln på SvD Debatt

"Trots upprepade krav om insyn, öppenhet och transparens upplever vi fortfarande att det råder ett för stort hemlighetsmakeri runt hanteringen av handelsavtalen TTIP och CETA.

Vi delar uppfattningen att Sverige är ett litet exportberoende land och därför beroende av handelsavtal med omvärlden. Skillnaden mellan den mer optimistiska sidan och oss är att vi i dagsläget ser en hel del bekymmer med avtalens innehåll. Med ett investeringskapitel som är överordnat övriga kapitel i avtalen är risken uppenbar för att Sveriges demokratiska handlingsutrymme försvinner.

Genom att skriva in staters rätt att reglera i varje kapitel och inte bara som idag i ingressen kan vi säkerställa att medborgarnas demokratiska inflytande inte inskränks. Det ska vara upp till varje nationalstat att själva besluta om hur arbetsrätten och relationerna på arbetsmarknaden ska hanteras. Införandet av nya regler och lagar på området får inte begränsas av handels-avtalen, och nuvarande utformning riskerar att kortsluta Sveriges demokratiska process.

Slopa investeringsskyddet, skyddet hotar demokratin, mänskliga fri- och rättigheter och sätter företagens kortsiktiga vinstintressen före arbetsrätt, och miljöhänsyn.

Något som också oroar oss är att handelsavtalens förespråkare har svårt att visa de positiva effekterna för tillväxt och jobbskapande. I en studie som nyligen publicerades av Pierre Kholer och Servaas Storm, Tufts University, så pekar utredarna på att avtal som CETA troligtvis kommer leda till försvagad tillväxt och ökad ojämlikhet.

Inte heller i EU-kommissionens egna rapporter kring handelsavtalen TTIP och CETA kan man hitta några större belägg för att tillväxten skulle öka. Detta måste vägas mot alla stora nackdelar och farhågor som dessa avtal för med sig. Frihandel måste ske under rätt förutsättningar.

Vi vill att regeringen visar var de hämtar stöd i avtalen för sin hållning i att handelsavtalen inte strider mot mänskliga fri- och rättigheter, inskränker vårt nationella självbestämmande och åsidosätter vår nationella rättsskipning.

När avtalen kan uppvisa att de utgår från en schysst handel som kan stå som garant för att varken medborgare, arbetstagare, miljön eller vårt politiska självbestämmande hotas är vi villiga att ställa oss bakom avtalen.

Nu är det upp till bevis för den positiva sidan att visa vart ni finner stöd för detta. Ett tydligt och offentligt uppvisande att avtalet ger oss garantier om att fackliga rättigheter eller beslut fattade av Sveriges riksdag aldrig kan betraktas som ett handelshinder.

Johan Lindholm, ordförande Byggnads, Jonas Wallin, ordförande Elektrikerna, Magnus Pettersson, ordförande Fastighets, Mikael Johansson, ordförande Målarna, Mats Jutterström, ordförande Pappers, Janne Rudén, ordförande Seko

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: