Nytt avtal för städ i egen regi

Höjd lön motsvarande 590 kronor per månad.

14 månaders avtal.

Nu finns ett nytt avtal för Städ i egen regi.

Publicerad:

Avtalsinformation för Almega Tjänsteföretagen, Almega Vårdföretagen och IDEA städningsarbete i egen regi

Förbundsstyrelsen har godkänt nytt kollektivavtal.

Utgående timlöner höjs med 3,53 kr per timme vilket är i nivå med 590 kronor per månad.

Avtalet gäller för perioden 1 september 2016 -31 oktober 2017.

Avtalet har nåtts efter sedvanliga förhandlingar.

Partena har också enas om att tillsätta en arbetsgrupp för att fram till hösten 2017 utreda alternativa avtalslösningar för städare i egen regi.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: