fastighetsmedlemmar på Samhall i Pajala i februari

Fastighetsmedlemmar på Samhall i Pajala i februari

Fotograf: Janne Sparrman

Nytt avtal för Samhallanställda är klart

LO-förbunden och Almega Samhallförbundet är överens om ett nytt avtal.

Avtalet är ettårigt och ger löneökningar på 2,2 procent.

Publicerad:

LO och Almega är överens om ett nytt avtal för de anställda inom Samhall AB. Avtalet träder i kraft från 1 oktober.

Förutom lönefrågan har mycket av förhandlingarna handlat om utvecklingsanställningar, som är anpassade anställningar hos Samhall där unga vuxna med funktionsnedsättning och långa tider av arbetslöshet prioriteras. Målet med en utvecklingsanställning är att ge individuell yrkesinriktad utveckling med arbetsträning under handledning i riktiga jobb i syfte att utvecklas och förbättra sin arbetsförmåga.

Parterna har nu enats om ett regelverk för utvecklingsanställda som bland annat innebär att ensamarbete eller övertid ej får förekomma.

– Det är bra att vi kommit överens om ett regelverk som ska göra det lättare för långtidsarbetslösa med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Det är viktigt både för individen och samhället i stort, säger Ann-Marie Stenberg som är ansvarig för LO-förbundens förhandlingar.

- Jag är tillfredsställd med att det nu finns ett tydligt regelverk för utvecklingsanställda. Lönerna för de utvecklingsanställda har höjts med 950 kronor per månad. Det motsvarar en höjning på 5,8 procent. I övrigt så gäller för dem som går på det röda avtalet att det nya avtalet är så utformat att lönehöjningen läggs ut på grundlön. Övertid, balkongtillägg och OB höjs också med 2,2 procent. Avtalet ger nu de anställda i kärnverksamheten rätt att på arbetstid genomföra besök för PSA-prov och mammografi, vilket inte funnits tidigare, säger Fastighets ombudsman Joakim Oscarsson.

Avtalet mellan Almega Samhallförbundet och LO berör 20 000 anställda inom Samhall AB: Samhalls uppgift är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga.

Fastighets, GS, Handels, IF Metall, Seko, Kommunal samt Hotell- och Restaurangfacket har alla avtal inom Samhalls olika verksamheter.

En större förhandlingsdelegation med rådgivande roll av förtroendevalda från Samhall har deltagit i förhandlingsarbetet. Fastighets deltagare där har varit Renee Lok , Borlänge, Urban Forsberg, Umeå, Mohammad Kazam Malaki, Helsingborg, Eshagh Najmeddin, Stockholm och Annica Falck, Skövde.

Ombudsman Joakim Oscarsson är avtalsansvarig på förbundskontoret och har deltagit i den lilla förhandlingsgruppen med LO:s Ann-Marie Stenberg Carlsson, LO och Leena Kyhlros, IF Metall.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: